Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie koło Włodawy chce być drugą szkołą w Polsce, która będzie prowadzić kierunek technik hodowca koni.

Rozwój agroturystyki w naszym regionie sprawia, że wzrasta zainteresowanie jazdą konną i prowadzeniem stadniny koni z własną hodowlą. Szkoła wychodzi naprzeciw tym potrzebom. W sierpniu pojawią się cztery konie rasy huculskiej, a od września rozpocznie się nauka w technikum. To zawód dla tych, którzy kochają konie.

Link do audycji i artykułu Radia Lublin:

Chcą zarażać miłością do koni. W Korolówce-Osadzie będą uczyć, jak je hodować.

 

       Pożegnanie klas maturalnych to zawsze bardzo wzruszający moment w życiu każdej szkoły. Takie wydarzenie odbyło się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie dnia 27.04.2018 r.

       Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu, następnie głos zabrał dyrektor szkoły pan Leszek Młynarczyk, który w kilku ciepłych słowach podziękował uczniom za wspólnie spędzone cztery lata. Podkreślił, że uczniowie kończący Technikum w Korolówce-Osadzie zostali dobrze przygotowani do dalszej drogi bez względu na to, czy wybiorą naukę na studiach wyższych, czy też zdecydują się już teraz realizować zawodowo, pozostając w swoich gospodarstwach rolnych, czy też podejmując pracę w sektorze rolniczym.

23 kwietnia 2018 r. odbył się finał XV Powiatowego Konkursu Czytelniczego dla Młodzieży organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie, w którym wzięli udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wyłonieni podczas eliminacji szkolnych (35 osób).

Uczestnicy konkursu „zmagali się” z twórczością Anny Onichimowskiej, autorką książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz scenariuszy radiowych, telewizyjnych, filmowych. W formie pisemnego testu odpowiadali na pytania ze znajomości biografii Onichimowskiej i treści jej książek: „Hera, moja miłość”, „Lot komety”, „Demony na smyczy”. Pisarka podejmuje wiele problemów współczesnej młodzieży: samotność w rodzinie, uzależnienia, orientacja seksualna. Są to tematy ważne nie tylko dla dorastającego młodego człowieka, ale także jego rodziców.

            18 kwietnia 2018 roku na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się finał X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Celem konkursu jest upowszechnianie dobrej praktyki rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych.

            Wśród 92 finalistów ze szkół rolniczych i leśnych w konkursie uczestniczyli Gabriel Matwiejuk i Piotr Zamrowski. Obaj są uczniami klasy pierwszej Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w ZSCKR w Korolówce – Osadzie. Gabriel Matwiejuk zajął V miejsce i otrzymał wiele satysfakcjonujących nagród: indeks na kierunki prowadzone na WIP SGGW, nagrodę pieniężną ufundowaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Firma Bayer ufundowała roczne stypendium.

       W piątek 20.04.2018 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach i Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. St. Staszica w Sejnach odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.       
       Młodzież z Technikum w Korolówce-Osadzie uczestniczyła w trzech z dziewięciu bloków tematycznych: gastronomia - Amelia Mazurek, mechanizacja rolnictwa - Kamil Samojluk, agrobiznes - Karolina Patejuk. W tegorocznych eliminacjach poziom wiedzy uczestników był jak zawsze bardzo wysoki. W bloku tematycznym mechanizacja rolnictwa Kamil Samojluk zajął I miejsce i zakwalifikował się do III stopnia zawodów centralnych, które odbędą się w czerwcu we Wrocławiu. Kamil jest już dwukrotnym laureatem tejże olimpiady. W 2016 roku zajął V miejsce, w 2017 roku II miejsce, a teraz wszyscy życzą Kamilowi zwycięstwa! Natomiast Amelia uzyskała bardzo dobry wynik zajmując 7 miejsce spośród 30 uczestników bloku. Brawo Amelia! Wszystkim pozostałym uczestnikom gratulujemy zdobytych nowych doświadczeń i wiedzy, które z pewnością zaowocują podczas kolejnych wyzwań, jakie niesie życie. Dziękujemy również wszystkim, którzy przyczynili się do odniesionego przez naszą młodzież sukcesu.

15-16 marca 2018 roku prestiżowe targi AgroTech w Kielcach były świetnym miejscem dla rozstrzygnięcia finału na szczeblu krajowym 36. Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Spośród kilku tysięcy młodych rolników, uczniów szkół rolniczych oraz studentów rolnictwa dostało się 30 osób. Byli to najlepsi z najlepszych, a między nimi uczniowie z ZSCKR w Korolówce-Osadzie: Sebastian Kwiatkowski, Kamil Samojluk, Rafał Zamrowski, Radosław Tadeniewicz (klasa IV BT) oraz Adam Garal z klasy drugiej. Tytuł laureata Finału Krajowego otrzymał Sebastian Kwiatkowski. Gratulacje!