Coraz większa liczba hodowców dostrzega szanse, jakie niesie ze sobą właściwe żywienie krów wysoko wydajnych, aby w pełni wykorzystać ich potencjał produkcyjny. Cel ten może być zrealizowany tylko przy odpowiednich warunkach środowiskowych, a zwłaszcza przy prawidłowym żywieniu.

W dniu 06 marca 2018r. gościliśmy w naszej szkole p. Jacka Kołkowskiego Dyrektora Regionalnego ds. sprzedaży, Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. Z o. o., który przeprowadził szkolenie dla uczniów klas I i II kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu.

Temat szkolenia dotyczył „Najważniejszych czynników wpływających na wysoką wydajność krów i jakoś ich mleka oraz wyniki ekonomiczne w gospodarstwie. Najczęściej popełnianych błędów podczas żywienia przeżuwaczy”.

     Dnia 08 marca 2018 r. w internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Humorystyczną część artystyczną przedstawili wychowankowie: Szymon Gałgański, Paweł Kozłowski, Rafał Szabat, Radosław Tadeniewicz, Rafał Zamrowski oraz pan Andrzej Sakowicz.

       Życzymy wszystkim Paniom spełnienia marzeń, zadowolenia z siebie, radości życiowej i aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet.

       5 marca 2018r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumenta we Włodawie, działającym przy Starostwie Powiatowym we Włodawie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych uczących się w zawodach Technik Agrobiznesu, Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki.

       Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat praw konsumenta. Uczniowie uzyskali informacje o prawnych uwarunkowaniach sprzedaży konsumenckiej oraz głównych zadaniach instytucji stojących na straży przestrzegania praw konsumentów. Rzecznik, Pani Małgorzata Dejneka, wyjaśniła procedurę składania reklamacji oraz wskazała różnice między gwarancją a rękojmią. Omówiła też problemy wynikające z zawierania umów na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.

       22 lutego 2018 r. Biblioteka Szkolna w ZSCKR w Korolówce-Osadzie przeprowadziła finał Szkolnego Konkursu Mitologicznego. To już IX edycja konkursu, który cieszy się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród uczniów klas pierwszych. W tym roku szkolnym wzięły w nim udział 23 osoby (eliminacje wstępne odbyły się w grudniu), spośród których została wyłoniona najlepsza szóstka. Pierwsze koty za płoty i już mamy olimpijskie laury i fanfary dla uczennic z klasy I MT:

I miejsce – Kasia Obara

II miejsce – Patrycja Hrycak

III miejsce – Dominika Matysiuk

       1 marca 2018 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyły się eliminacje  wojewódzkie Olimpiady Młodych Producentów Rolnych zorganizowane przez Związek Młodzieży Wiejskiej. W finale wojewódzkim uczestniczyło 38 osób, naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Adam Garal, Rafał Zamrowski, Radosław Tadeniewicz, Kamil Samojluk, Sebastian Kwiatkowski. Zmagania prowadzone były w dwóch etapach: pierwszy obejmował test składający się z 50 pytań, drugi - etap ustny, do którego kwalifikowało się 10 uczestników z najlepszymi wynikami. Sebastian zajął 5 miejsce, które jest przepustką do etapu krajowego. Etap krajowy odbędzie się podczas XXIV Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej AGROTECH.

       Szkolne Koło Teatralne „Korale” z ZSCKR w Korolówce – Osadzie po raz trzeci otrzymało zaproszenie do udziału w Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie po eliminacjach powiatowych w Hańsku. Tym razem wystąpiło z widowiskiem obrzędowym pt. „Chrzciny Jagny”.

       SKT „Korale” reprezentowało województwo lubelskie / powiat włodawski/. Wystąpiło 2 lutego z obrzędem „Chrzciny Jagny”, nawiązując do wcześniejszych projektów teatralnych, tj. „Swatów” i „Przenosin” (fr. „Wesela Różanieckiego”). Zespół odtworzył obraz dawnych chrzcin z okolic Włodawy, jak chociażby zwyczaj szybszego chrztu dziewczynki, bo nie należało minąć niedzieli, aby kawalery jej nie minęli. Chrzcinom towarzyszyła biesiada przy suto zastawionym stole, a pogaduchom i przyśpiewkom końca nie było…