Z inicjatywy Dyrektora Szkoły p. Leszka Młynarczyka w dniu 11 września 2018 roku szkolne patio ZSCKR w Korolówce- Osadzie po raz trzeci było miejscem Narodowego Czytania, tym razem „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

            Tegoroczne Narodowe Czytanie jest wyjątkowym wydarzeniem, ponieważ wypadło w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Stefan Żeromski był tym szczęśliwym pisarzem, któremu spełniło się marzenie o wolnej Ojczyźnie. W „Przedwiośniu” przewija się wielka patriotyczna troska o przyszłość odrodzonego państwa: Polska, ale jaka? Pytanie wydaje się być ciągle aktualne, ponieważ Polacy nieustannie spierają się o kształt Rzeczpospolitej. Lektura skierowana jest przede wszystkim do ludzi młodych, którzy poszukują własnej drogi, tak jak główny bohater, Cezary Baryka, uwikłany w dramatyczne wydarzenia historyczne: wojnę i rewolucję. Oprócz „Przedwiośnia”, przez cały rok 2018, czytane będą 44 teksty zaliczane do kanonu polskiej literatury patriotycznej, które tworzą Antologię Niepodległości.

Ponadto nasza szkoła uczci 100 – lecie Niepodległości pamiątkowym obeliskiem, który już został umieszczony przed gmachem placówki – zaznaczył Dyrektor, otwierając Czytanie.

„Żniwa się skończyły, zboże już sprzątnięto.

Wszyscy parafianie obchodzą swe święto.

Ziemia - nasz majątek, w niej pracować

trzeba, aby w naszym kraju nie zabrakło chleba.”

                                               Z przyśpiewek ludowych

Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. To dzień w którym można podsumować mijający pracowity czas. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie naturalnie wpisuje się w rytm pracy rolników gminy Włodawa. Dlatego po raz kolejny uczestniczyliśmy w dożynkach, które w tym roku odbyły się   w Orchówku. W spotkaniu dożynkowym uczestniczył dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego pan Leszek Młynarczyk.

            Nową bramą wjazdową i wejściem wkraczamy w progi szkoły. Wiele zmian czeka uczniów i nauczycieli ZSCKR w Korolówce-Osadzie w roku szkolnym 2018/2019.

            Podczas uroczystości 3 września 2018 r. Dyrektor Szkoły p. Leszek Młynarczyk szczególnie ciepło przywitał uczniów klas pierwszych: technikum kształcące w zawodzie technik agrobiznesu (I MT) i technikum kształcące w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (I BT). Zapewnił, że szkoła spełni ich marzenia i oczekiwania. Wychowawstwo powierzono paniom: Emilii Litaszewskiej (kl. I MT) i Dorocie Redde – Sawczuk (kl. BT). Społeczności szkolnej zostali przedstawieni nowo zatrudnieni nauczyciele: p. Aneta Struk – Grzelak – nauczyciel matematyki, p. Małgorzata Żakowska – nauczyciel bibliotekarz, p. Michał Ignatiuk – nauczyciel biologii, p. Beata Wysokińska – nauczyciel chemii. Wniosą w mury placówki świeżość i energię.

            Z ogromną satysfakcją żegnamy rok szkolny 2017/2018 – mówił Dyrektor Szkoły Leszek Młynarczyk 22 czerwca podczas uroczystości. Cieszymy się z osiągnięć naszych uczniów w centralnych olimpiadach i konkursach o profilu rolniczym. Oznacza to, że możemy się pochwalić wysokim poziomem kształcenia zawodowego. Wymienię najważniejsze: III miejsce Kamila Samojluka w finale etapu centralnego 42 edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym mechanizacja rolnictwa, V miejsce Gabriela Matwiejuka – laureata X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie, tytuł laureata finału Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2018 Sebastiana Kwiatkowskiego.

            Znaczące osiągnięcia w rywalizacji międzyszkolnej z zakresu wiedzy i umiejętności uczniów popularnego ”Colorado” po raz kolejny potwierdzają dobrą współpracę uczniów i nauczycieli tej placówki.

            W dniach 07 i 08 czerwca 2018 roku w pięknych i nowoczesnych obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbył się Etap Centralny XLII Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W poszczególnych blokach tematycznych uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test z 60 pytaniami i wykonać trzy zadania praktyczne. Ogółem zarejestrowano 236 uczniów z ośmiu okręgów w 11 blokach tematycznych. W bloku tematycznym „mechanizacja rolnictwa” uczeń KAMIL SAMOJLUK – wcześniejszy zwycięzca etapu okręgowego, zajął trzecie miejsce w kraju zdobywając 114 punktów na 120 możliwych do uzyskania, tracąc do drugiej lokaty jedynie 1 punkt i 2 punkty do zwycięzcy.

W roku szkolnym 2017/2018, w naszej szkole realizowany był po raz kolejny profilaktyczny program edukacyjny „Wybierz życie – pierwszy krok”. Głównym celem programu jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności na raka szyjki macicy poprzez: