17.09.2014 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyło się uroczyste złożenie ślubowania oraz wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego nauczycielom szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ten ważny moment w zawodowym życiu pedagogów uświetnił swą obecnością Pan Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który odbierał ślubowanie, wręczał akty uzyskania kolejnych szczebli awansu zawodowego oraz gratulował nauczycielom. Wśród nich były panie  Emilia Litaszewska oraz Elżbieta Szkodzińska, którym w tej szczególnej chwili towarzyszyła Pani Krystyna Zasadzka, wicedyrektor ZSCKR w Korolówce-Osadzie.

Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali wykładu „Transfer wiedzy i innowacji. PROW 2014 - 2020.”dotyczącego priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 - 2020.

Uroczystość zakończyły występy artystyczne uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu.

Uroczysty przemarsz delegacji 45 szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zainaugurował 3 września 2014 roku ogólnopolską uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015. Gospodarzem był Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach. Wśród zaproszonych gości była także delegacja Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce- Osadzie na czele z dyrektor placówki Panią Dorotą Redde- Sawczuk.

24 sierpnia2014 r. delegacja ZSCKR w Korolówce - Osadzie wystąpiła w Dożynkach Powiatowych we Włodawie. Tradycyjnie, jako jedyna szkoła rolnicza w powiecie, uczestniczyliśmy w święcie plonów. To niewątpliwie dowód uznania lokalnej społeczności i władz dla roli, jaką odgrywa nasza placówka w regionie: rozwijanie oświaty i kultury rolnej, wychowanie kolejnych pokoleń mądrych, dobrze przygotowanych do życia w zmieniającej rzeczywistości wsi, szanujących tradycje, ale też odważnie sięgających po nowoczesne rozwiązania.