W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce–Osadzie realizowany był projekt edukacyjny pt. „Młody Eurydyka – Lider społeczności lokalnej”.

W pierwszej części projektu odbyło się szkolenie stacjonarne e-learningowe dla 30 uczniów naszej szkoły oraz trzech nauczycieli koordynatorów (P. Agnieszka Jaszczuk – koordynator główny, P. Emilia Litaszewska, P. Diana Łubkowska).

Dziesięciu uczniów z najwyższą liczbą punktów z testu końcowego miało możliwość uczestniczenia w wyjeździe studyjno – szkoleniowym do Zakopanego.

Wyjazd dofinansowany był ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Głównym celem tego projektu jest aktywizacja młodzieży – uczniów szkół rolniczych na terenie województwa lubelskiego oraz przekazanie im niezbędnej wiedzy, umożliwiającej wykorzystanie lokalnych zasobów, przekształcenia gospodarstwa rolnego poprzez dywersyfikację źródeł dochodu.

            11 grudnia 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie miały miejsce uroczyste obchody Dnia Patronki Szkoły- Ireny Kosmowskiej oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100-ną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Senator Rzeczpospolitej Polskiej - Józef Zając, w imieniu Dyrektora Delegatury w Chełmie Lubelskiego Kuratorium Oświaty – Dariusz Kostecki, Starosta Powiatu Włodawskiego - Andrzej Romańczuk, Wójt Gminy Włodawa - Dariusz Semeniuk, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego we Włodawie - Norbert Hoefler, w zastępstwie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie – Andrzej Łoś, Komendant Placówki Straży Granicznej we Włodawie - Jarosław Budzyński, w imieniu Dyrektora Zakładu Karnego we Włodawie - Krzysztof Jeleński, w imieniu Burmistrz Miasta Włodawa Agata Zakrzewska, Przewodnicząca Rady Miasta Włodawa - Joanna Szczepańska , Radny Gminy Włodawa - Wojciech Kraszczyński, Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie - Marek Wójciga, Dyrektor Włodawskiego Domu Kultury - Łukasz Zdolski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyrykach - Marzena Trociuk, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie - Arlena Krawczuk, w zastępstwie Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie - Ewa Capik, Przeor Klasztoru Paulinów Ojciec Dariusz Cichosz, Ks. Jarosław Gałązka – Proboszcz Parafii Żuków, Radzyńskie Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Rmt Wincentego Zawadzkiego w barwach 25 pułku ułanów wielkopolskich - Erwin Rybaczuk i Ryszard Fajks, Przewodniczący Rady Rodziców - Józef Dąbrowski.

            W dniach 30 listopada – 2 grudnia 2018 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich szkoła brała udział w Narodowej Wystawie Rolniczej z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Do zaprezentowania swojego dorobku zostały zaproszone szkoły rolnicze prowadzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wśród nich ZSCKR w Korolówce – Osadzie. Ambasadorami szkoły byli: dyrektor Leszek Młynarczyk, kierownik praktycznej nauki zawodu Krzysztof Horszczaruk, nauczyciele Agnieszka Jaszczuk, Diana Łubkowska, Ewa Krzywania, Adam Orenczuk, Agnieszka Wodnicka, Małgorzata Żakowska oraz Zbigniew Mojski i Tomasz Przygocki.

            „Polska wieś była zawsze” i służyła rozwojowi i utrzymaniu kraju. Polscy chłopi żywili, ale byli także obrońcami swoich domów i ojczyzny. Narodowa Wystawa Rolnicza pokazuje, jak nowoczesna jest obecnie polska wieś, podąża za pozytywnymi i wartościowymi światowymi trendami – mówił prezydent Andrzej Duda podczas otwarcia wystawy. Z kolei minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił piękne wpisanie się szkół rolniczych w prezentację polskiej historii, a także postępu „od konia do drona”. Zwracając się do uczniów i ich nauczycieli dodał, że przyszłość polskiego rolnictwa będzie taka, jak zostaną wykształceni, zarówno w zakresie wiedzy historycznej, ale także praktycznej. Trzeba tak dbać i zabiegać, abyśmy mieli co następnym pokoleniom zostawić.

W dniu 28 listopada 2018r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie, w ramach współpracy naszej szkoły i P.U.H. AGROTECHNIKA Maszyny Rolnicze Krzysztof Laszuk odbyło się spotkanie, w który uczestniczyli inżynierowie i przedstawiciele koncernu John Deere- pan Bogdan Kazimierczak Product Salest Specjalist - ‎John Deere Polska Sp. z o.o, Adam Kolasa- Kierownik serwisu AGROTECHNIKA Maszyny Rolnicze Krzysztof Laszuk oraz Andrzej Lewkowicz mechanik serwisu. Dyrektor naszej szkoły pan Leszek Młynarczyk przywitał przybyłych gości. Przedstawiciele koncernu John Deere przybliżyli nowe rozwiązania przeznaczone dla rolnictwa precyzyjnego. Wśród nowości znajdą się: nowe wyświetlacze, kierownica dostosowana do systemu AutoTrac oraz nowa aplikacja mobilna MyOperations, która jest mobilną wersją Centrum Operacyjnego John Deere.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Barwy Wolności" organizowany był z okazji obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Organizatorem było Włodawskie Stowarzyszenie Kulturalne oraz Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie. Konkurs był częścią większego projektu „Barwy Wolności”.

W dniu 23 listopada 2018 r. w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie odbyło się podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej. Nagrody wręczyli: prezes Włodawskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Anna Butryn, kierownik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego we Włodawie - Leszek Popik oraz dyrektor MDK Marek Wójciga. Nagrody otrzymało 23 uczestników konkursu w trzech kategoriach wiekowych.

Wśród nagrodzonych znalazły się dwie uczennice naszej Szkoły, Karolina Patejuk i Katarzyna Obara.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest istotnie bezcenna. W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie każdego roku 5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają wolontariusze w bezinteresowne niesienie pomocy innym.