Tradycją w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie jest udział uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły w akcji zbierania plastikowych zakrętek, które następnie przekazywane są na cele charytatywne do Hospicjum Małego Księcia w Lublinie.

Nasza szkoła po raz drugi przystąpiła w roku szkolnym 2014/2015 do udziału w ogólnopolskim programie edukacyjnym z zakresu profilaktyki uzależnień „Ars, czyli jak dbać o miłość” autorstwa dr Andrzeja Wojcieszka w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Koordynatorem programu jest Państwowa Inspekcja Sanitarna.

W bieżącym roku szkolnym, w ZSCKR w Korolówce – Osadzie realizowano po raz kolejny edukacyjny program „Wybierz życie – pierwszy krok”.

W bieżącym roku szkolnym, w ZSCKR w Korolówce – Osadzie realizowano po raz kolejny edukacyjny program „Pierwszy dzwonek”.

Szkoła nasza słynie z bardzo licznego udziału młodych honorowych dawców krwi w niesieniu pomocy osobom potrzebującym tego bezcennego i niezastąpionego daru, jakim jest ludzka krew. Od wielu już lat zarówno chłopcy, jak i dziewczęta po osiągnięciu wieku dojrzałości wstępują w szeregi honorowych krwiodawców.

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie oraz Komitet Organizacyjny obchodów Jubileuszu 40-lecia Szkoły informuje, że z powodów niezależnych od organizatorów Bal Absolwentów nie odbędzie się, natomiast zapraszamy na uroczystości Jubileuszu Szkoły.

Osoby które dokonały wpłaty na bal prosimy o kontakt w celu zwrócenia kosztów.

Osoby zaintaresowane udziałem w Jubileuszu proszone są o wpłatę (50zł.) do dnia 30 czerwca 2015r.

Wszelkie informacje na stronie internetowej szkoły
www.zsr-korolowka.pl