W dniu 16 marca 2015r. w naszej szkole odbył się I GIMNAZJALNY TURNIEJ QLINARNY. Celem turnieju było:

  • promowanie wśród młodzieży zasad zdrowego żywienia,
  • rozwijanie zdolności kulinarnych uczestników turnieju,
  • integracja uczniów szkół gimnazjalnych z młodzieżą uczącą się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie,
  • wspólna zabawa i wymiana doświadczeń w miłej, przyjaznej atmosferze.

Młodzież z  klas II Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu uczestniczyła  w zajęciach praktycznych z diagnostyki pojazdów, które odbyły się w Centrum Innowacyjno – Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W niedzielę 22 lutego 2015r. zakończyła się Młodzieżowa Liga Piłki Siatkowej.

Dnia 24 stycznia 2015 r. w sali balowej hotelu „PANORAMA” w Okunince młodzież klas IV, jak nakazuje tradycja, na 100 dni przed egzaminem maturalnym, bawiła się na balu studniówkowym.