W dniu 17.09.2015 roku w internacie przy ZSCKR w Korolówce-Osadzie odbył się integracyjny wieczorek sportowy.

       W dniu 15 września 2015 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego nauczycielom szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W naszej szkole awans zawodowy uzyskało troje nauczycieli: pani Katarzyna Bajdek-Tetiurka - stopień zawodowy nauczyciela mianowanego oraz pani Magdalena Ostrowicka i pani Justyna Wołos – stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. W tej uroczystej chwili nauczycielkom towarzyszył Dyrektor Szkoły pan Leszek Młynarczyk.

     W dniu 10 września 2015 roku na terenie ZSCKR w Kolorówce – Osadzie Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie zorganizował Dzień Otwarty z Państwową Inspekcją Pracy w ramach programu „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Głównym celem kampanii jest dążenie do ograniczenia ryzyka wypadkowego oraz poprawa ochrony zdrowia wśród rolników indywidualnych i członków ich rodzin. Rozpoczynając spotkanie, Dyrektor Szkoły Leszek Młynarczyk podkreślił, że szkoła po raz pierwszy nawiązała współpracę z PIP. Jest to ważne doświadczenie dla uczniów naszej szkoły, ponieważ akcje promocyjne i prewencyjne są skuteczne i zapobiegają wypadkom i nieszczęściom w tak trudnej dziedzinie jak rolnictwo.  

     05 września 2015 r. nasza szkoła wzięła udział w Dożynkach Powiatowych w Urszulinie. Święto Plonów było okazją do zaprezentowania się Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Korolówce – Osadzie w regionie, pokazania 40-letniego dorobku jedynej szkoły rolniczej w powiecie oraz perspektyw jej rozwoju.

Wierna ziemi straż… młodzież z całej Polski ze sztandarami szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 05 września 2015 r. radosnym pochodem rozpoczęła uroczystości inauguracyjne w ZSCKR w Sokołowie Podlaskim.

„Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie”  

 Nowy rok szkolny 2015/2016 rozpoczęliśmy 1 września mszą świętą w Kaplicy znajdującej się w Korolówce–Osadzie.