Młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół CKR w Korolówce – Osadzie czynnie uczestniczyli w III Powiatowej Konferencji pod hasłem „Twój rozsądek i rozwaga żyć bezpiecznie Ci pomaga” w dniu 29.10.2018 r. Wydarzenie zorganizowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa we Włodawie wspólnie ze Szkołą Podstawową w Wyrykach oraz przy współudziale władz i instytucji powiatowych pod Patronatem Honorowym Marszałka Sejmu RP Beaty Mazurek. W konferencji i konkursach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i rolnicy z terenu powiatu włodawskiego. Naszą szkołę reprezentował Dyrektor Leszek Młynarczyk.

ZSCKR w Korolówce – Osadzie przygotował stoisko promujące szkołę i słodki poczęstunek. Oczywiście, królowały gofry. Wiele emocji uczestnikom i gościom konferencji dostarczył występ szkolnej grupy teatralnej „Korale”. Zespół przedstawił dwie scenki kabaretowe: „Król ZUS – KRUS” i „Kopciuszek” , w których w sposób zabawny przewijał się trudny temat bezpieczeństwa w rolnictwie i ubezpieczeń na wsi ( i nie tylko).

Uczniowie klas pierwszych uczący się w zawodzie technik agrobiznesu i technik mechanizacji rolnictwa uczestniczyli w ognisku integracyjnym w dniu 19. 10. 2018 r. Spotkanie przy pieczonej kiełbasce i rytmach ulubionej muzyki było doskonałą okazją do bliższego poznania się, wspólnej zabawy i rozmów. Nie zabrakło dyskusji na temat zainteresowań i pasji, dzielenia się wrażeniami z pierwszych tygodni pobytu w nowej szkole, czy też pomysłów na dalsze wspólne spędzanie wolnego czasu.

            23 października 2018 roku Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapińskiego w Warszawie była miejscem uroczystości wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, a także nagród i odznaczeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

            Z rąk Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Rafała Romanowskiego „Medal Komisji Edukacji Narodowej” odebrał Dyrektor Zespołu Szkół CKR w Korolówce – Osadzie Leszek Młynarczyk za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno – Muzealny w Brzeźnie wraz z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Chełmie i Towarzystwem Przyrodniczym „Bocian” w Warszawie zorganizowały konkurs przyrodniczo – łowiecki z okazji Światowego Tygodnia Zwierząt „Mieszkańcy lasów, pól i łąk”, który odbył się 18 października 2018r. na terenie Strzelnicy myśliwskiej Polskiego Związku Łowieckiego w „Kumowej Dolinie” koło Chełma.

Od trzech lat w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce – Osadzie prowadzony jest program edukacyjny Państwowej Inspekcji Pracy. Celem programu jest wzrost świadomości zagrożeń wypadkowych w środowisku pracy wśród młodzieży oraz skuteczne im zapobieganie poprzez przekazywanie wiedzy w tym zakresie.

08.10.2018 r. uczniowie klas trzecich wzięli udział w szkolnym etapie Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla.

Głównym celem olimpiady jest rozwijanie zainteresowań uczniów oraz tworzenie warunków do pogłębiania przez nich wiedzy i umiejętności z zakresu historii oraz wiedzy o społeczeństwie, a w szczególności z zakresu historii i geopolityki związanej z Pokojową Nagrodą Nobla.