9 marca 2018r. w Starostwie Powiatowym we Włodawie, w ramach współpracy naszej szkoły i Eko-Agro-Ekspert Wiesław Gryglicki odbyło się szkolenie, w którym uczestniczyli między innymi uczniowie naszej szkoły. Szkolenie poprowadził pan Wiesław Gryglicki . Tematem prelekcji były ,,E-wnioski oraz Programy Rolnośrodowiskowe”. Podczas szkolenia zostały przybliżone zasady wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Szkolenie zostało przeprowadzone przed uruchomieniem kampanii na 2018 rok i ma na celu upowszechnienie informacji o e-wnioskach i programach rolnośrodowiskowych tak, aby były one były bardziej zrozumiałe i czytelne dla rolników.

W dniu 6 marca 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie, w ramach współpracy naszej szkoły i P.U.H. AGROTECHNIKA Maszyny Rolnicze Krzysztof Laszuk odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli inżynierowie i przedstawiciele koncernu John Deere - panowie: Vidyanand Bhide (Indie) – Factory Product Support Manager, John Deere, Oezkan Ocak (Turcja) – Technical Support Specialist DTAC, John Deere European Office, Lars Armstroff (Niemcy) – Technical Support Specialist DTAC, John Deere European Office, Mariusz Naszkiewicz Territory Customer Support Manager - ‎John Deere Polska Sp. z o.o, Adam Kolasa Kierownik serwisu AGROTECHNIKA Maszyny Rolnicze Krzysztof Laszuk oraz Andrzej Lewkowicz mechanik serwisu.

Coraz większa liczba hodowców dostrzega szanse, jakie niesie ze sobą właściwe żywienie krów wysoko wydajnych, aby w pełni wykorzystać ich potencjał produkcyjny. Cel ten może być zrealizowany tylko przy odpowiednich warunkach środowiskowych, a zwłaszcza przy prawidłowym żywieniu.

W dniu 06 marca 2018r. gościliśmy w naszej szkole p. Jacka Kołkowskiego Dyrektora Regionalnego ds. sprzedaży, Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. Z o. o., który przeprowadził szkolenie dla uczniów klas I i II kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu.

Temat szkolenia dotyczył „Najważniejszych czynników wpływających na wysoką wydajność krów i jakoś ich mleka oraz wyniki ekonomiczne w gospodarstwie. Najczęściej popełnianych błędów podczas żywienia przeżuwaczy”.

     Dnia 08 marca 2018 r. w internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Humorystyczną część artystyczną przedstawili wychowankowie: Szymon Gałgański, Paweł Kozłowski, Rafał Szabat, Radosław Tadeniewicz, Rafał Zamrowski oraz pan Andrzej Sakowicz.

       Życzymy wszystkim Paniom spełnienia marzeń, zadowolenia z siebie, radości życiowej i aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet.

       5 marca 2018r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumenta we Włodawie, działającym przy Starostwie Powiatowym we Włodawie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych uczących się w zawodach Technik Agrobiznesu, Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki.

       Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat praw konsumenta. Uczniowie uzyskali informacje o prawnych uwarunkowaniach sprzedaży konsumenckiej oraz głównych zadaniach instytucji stojących na straży przestrzegania praw konsumentów. Rzecznik, Pani Małgorzata Dejneka, wyjaśniła procedurę składania reklamacji oraz wskazała różnice między gwarancją a rękojmią. Omówiła też problemy wynikające z zawierania umów na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.

       22 lutego 2018 r. Biblioteka Szkolna w ZSCKR w Korolówce-Osadzie przeprowadziła finał Szkolnego Konkursu Mitologicznego. To już IX edycja konkursu, który cieszy się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród uczniów klas pierwszych. W tym roku szkolnym wzięły w nim udział 23 osoby (eliminacje wstępne odbyły się w grudniu), spośród których została wyłoniona najlepsza szóstka. Pierwsze koty za płoty i już mamy olimpijskie laury i fanfary dla uczennic z klasy I MT:

I miejsce – Kasia Obara

II miejsce – Patrycja Hrycak

III miejsce – Dominika Matysiuk