Konkurs odbył się 13 listopada 2018r. o godzinie 11.00 w sali nr.2. Do szkolnego etapu konkursu przystąpiło 21 uczniów z naszej Szkoły. Uczniowie odpowiadali na 37 pytań testowych.
Organizatorem szkolnego etapu była pani Diana Łubkowska.

Regulamin szkolnego etapu konkursu wiedzy o HIV/AIDS
w ramach Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV

Jest to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Ministerstwo Środowiska.
Patronem medialnym XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA, a także multiportal agropolska.pl.  Organizatorem zmagań jest Komitet Główny OWiUR przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

W dniu 13 listopada 2018r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie odbyło się szkolenie, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły, a które poprowadził pan Marcin Andrzejewski- Kierownik regionu Josera Polska.

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie 12.4 Kształcenie zawodowe o numerze RPLU.12.04.00-IZ.00-06-002/18, który został ogłoszony w dniu 26.09.2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 12.4 Kształcenie zawodowe

Koń jest bogiem, galop nałogiem, kłus podstawą, skoki zabawą,

upadek zwątpieniem, jazda pocieszeniem, palcat pomocą,

łydki całą mocą, ostrogi zabytkiem, siodło nabytkiem,

grzywa uchwytem, kask jeźdźca bytem…

 

30 października 2018r został rozstrzygnięty konkurs szkolny ogłoszony przez Pana Dyrektora Leszka Młynarczyka.

Prace oceniany były w trzech kategoriach:

I. Nazwa stajni;

II. Logo stajni;

III. Praca plastyczna.

Łącznie wpłynęło 17 prac konkursowych. Komisja w składzie: Dyrektor Szkoły Leszek Młynarczyk, p. Diana Łubkowska i p. Justyna Wołos miała trudne zadanie, ponieważ wszystkie prace były na wysokim poziomie.

Wyniki w poszczególnych kategoriach przedstawiają się następująco: