„Człowiek jest wielkim nie przez to co posiada lecz przez to kim jest

logo wolontariatnie przez to, co ma lecz przez to, czym dzieli się z innymi

Jan Paweł II

Wolontariat to przede wszystkim powołanie, a nie praca. To także jedna z możliwości angażowania się w sprawy społeczne. Praca wolontariuszy w Szkolnym Klubie Wolontariatu stwarza każdemu młodemu człowiekowi: szansę na rozwój własnej osobowości. Pozwala na rozwijanie posiadanych umiejętności. Przyczynia się do odkrywania nowych talentów, nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, uczy też pracy. Buduje poczucie sensu z faktu pomagania innym i uzyskanie poczucia satysfakcji. Przede wszystkim przyczynia się do ciekawego i twórczego spędzenia wolnego czasu w miłym towarzystwie.

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce – Osadzie działa Szkolny Klub Wolontariatu, który został utworzony z inicjatywy uczniów.

Szkolny Klub Wolontariatuaktywnie współpracuje z lokalnymi instytucjami, fundacjami i stowarzyszeniami z terenu miasta, gminy, powiatu.

Bierzemy udział w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie, Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”oraz szeregu zbiórek i akcji charytatywnych rozwijając ideę wolontariatu w szkole i w mieście, przy wsparciu dyrekcji szkoły i Rady Pedagogicznej. 

Nasza aktywność (plan pracy na rok 2018/2019):

 • Jesienna zbiórka funduszy  na Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w ramach XV, Ogólnopolskiej Kampanii „Hospicjum to też życie”, której tegoroczny temat brzmi „Opiekun rodziny – nie musi być sam”.
 • Udział w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza – 5 grudnia.
 • Kiermasz świąteczny na rzecz Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Kamyk” we Włodawie.
 • Mikołajkowa wizyta w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Kamyk” we Włodawie.
 • Akcja charytatywnana rzecz „Schroniska dla bezdomnych zwierząt” w Chełmie.
 • Sprzątanie cmentarza parafialnego we współpracy ze Stowarzyszeniem "Renovabis".
 • Kwesta wielkanocna zorganizowana przez Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”.
 • Wykonywanie ozdób bożonarodzeniowych i wielkanocnych.

Ponadto:

Wykonywanie gazetek tematycznych na terenie Szkoły, akcje profilaktyczne „ARS – czyli jak dbać o miłość”, „Wybierz życie – pierwszy krok”, akcja z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu „Weź jabłko zamiast papierosa”, Dzień Kobiet „Zdrowie zaczyna się w głowie”.

Sprawozdania i dokumentacja fotograficzna z naszej aktywności znajduje się na stronie naszej Szkoły.

 

Pamiętaj!

Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.

 

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.”

Jan Paweł II

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU W ZSCKR w Korolówce - Osadzie:

Cele i założenia Szkolnego Klubu Wolontariatu:

 1. Zapoznawanie z ideą wolontariatu.
 2. Propagowanie i przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy woluntarystycznej.
 3. Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących.
 4. Wspieranie inicjatyw młodzieży.
 5. Promowanie zdrowego trybu życia.

Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat - to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność na rzecz potrzebujących oraz wspomaga inicjatyw charytatywnych.
 2. Wolontariusz - osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym .
 3. Wolontariuszem możebyć uczeń ZSCKR w Korolówce – Osadzie.
 4. Szkolny Klub Wolontariatu jest wspólnotą całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

Cele i sposoby działania

 1. Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań woluntarystycznych na rzecz środowiskaszkolnego i lokalnego.
 2. Zaangażowanie ludzi młodych do dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym.
 3. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
 4. Czynne wspieranie inicjatyw młodzieży szkolnej.
 5. Promocja idei wolontariatu w szkole i w powiecie.
 6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 7. Formy działania Klubu Wolontariatu obejmują udział w wydarzeniach szkolnych, lokalnych oraz ogólnopolskich.

Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń ZSCKR w Korolówce - Osadzie , który pragnie służyć innym.
 2. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 3. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc w domu.
 4. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską oinnych.
 5. Każdy członek Klubu aktywnie włącza się w działalność Klubu, zgłasza własne propozycje iinicjatywy.
 6. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, byćprzykładem dla innych.

Obszary działania

 1. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne iśrodowisko lokalne.
 2. Działalność w każdym miejscu, zgodnie z ideą Wolontariatu.
 3. Nagradzanie wolontariuszy- Formy nagradzania:
 4. Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika.
 5. Dyplom uznania Wolontariusza – na zakończenie  roku szkolnego.
 6. Pochwała Dyrektora Szkoły.

 

Sporządziła: dr inż. Diana Łubkowska - Koordynator Szkolnego Klubu Wolontariusza