Harmonogram zjazdów IV semestru Szkoły Policealnej
(zaocznej) – kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej

 

HARMONOGRAM DO POBRANIA

Data Godzina Przedmiot Nauczyciel prowadzący
11.01.2019r. 1415 – 1640 Podstawy rolnictwa 3x Zenon Baj
1645 – 2000 Zajęcia praktyczne agroturystyka 4x Elżbieta Torbicz
12.01.2019r. 800 – 1025 Produkcja rolnicza 3x Adam Orenczuk
1030 – 1255 Produkcja rolnicza 3x Adam Orenczuk
1300 – 1845 Zajęcia praktyczne agroturystyka 7x Elżbieta Torbicz

08.02.2019r.

1415 – 1640 Produkcja rolnicza 3x Adam Orenczuk
1645 – 2000 Zajęcia praktyczne agroturystyka 4x Elżbieta Torbicz

09.02.2019r.

800 – 1025 Produkcja rolnicza 3x Adam Orenczuk
1030 – 1255 Podstawy rolnictwa 3x Zenon Baj
1300 – 1935 Zajęcia praktyczne agroturystyka 8x Elżbieta Torbicz
08.03.2019r. 1415 – 1820 Zajęcia praktyczne agroturystyka 5x Elżbieta Torbicz
09.03.2019r. 800- -1025 Produkcja rolnicza 3x Adam Orenczuk
1030-1705 Zajęcia praktyczne agroturystyka 8x Elżbieta Torbicz

22.03.2019r.

23.03.2019r.

1415 – 1820

  

   800 – 1345

Agroturystyka i obsługa klienta 5x

 

Żywienie turystów 7x

Elżbieta Torbicz

Emilia Litaszewska

29.03.2019r. 1415 – 1640 Agroturystyka i obsługa klienta 3x Elżbieta Torbicz
1645 – 2000 Zajęcia praktyczne agroturystyka 4x Elżbieta Torbicz

30.03.2019r.

800 – 1025 Produkcja rolnicza 3x Adam Orenczuk
1030 – 1205 Agroturystyka i obsługa klienta 2x Elżbieta Torbicz
1210 – 1705 Zajęcia praktyczne agroturystyka 6x Elżbieta Torbicz
1710 – 1935 Podstawy rolnictwa 3x Zenon Baj

 

12.04.2019r.

1415 – 1640 Zajęcia praktyczne agroturystyka 7x Elżbieta Torbicz
1645 – 2000
13.04.2019r. 800 – 1025 Żywienie turystów 3x Emilia Litaszewska
1030 – 1255 Podstawy rolnictwa 3x Zenon Baj
1300 – 1525 Produkcja rolnicza 3x Adam Orenczuk
1530 – 2025 Zajęcia praktyczne agroturystyka 6x Elżbieta Torbicz

26.04.2019r.

1415 – 1640 Podstawy rolnictwa 3x Zenon Baj
1645 – 2000 Zajęcia praktyczne agroturystyka 4x Elżbieta Torbicz

27.04.2019r.

800 – 1025 Produkcja rolnicza 3x Adam Orenczuk
1030 – 1255 Produkcja rolnicza 3x Adam Orenczuk
1300 – 1935 Zajęcia praktyczne agroturystyka 8x Elżbieta Torbicz
10.05.2019r. 1415 – 1550 Żywienie turystów 5x Emilia Litaszewska
1555– 1820
11.05.2019r. 800 –1750

Zajęcia praktyczne agroturystyka 12x

Elżbieta Torbicz
07.06.2019r. 1415 – 1730 Zajęcia praktyczne agroturystyka 4x Elżbieta Torbicz
1735 – 2000 Produkcja rolnicza 3x Adam Orenczuk
08.06.2019r.

800 – 1025

1030-1435

Zajęcia praktyczne agroturystyka 3x

Podstawy rolnictwa 5x

Elżbieta Torbicz

Zenon Baj

14.06.2019r. 15.06.2019r.

1415 – 1820

800 – 1205

Agroturystyka i obsługa klienta 5x

Podstawy rolnictwa 5x

Elżbieta Torbicz

Zenon Baj