Harmonogram zjazdów III semestru Szkoły Policealnej                        
(zaocznej) – kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej

Data Godzina Przedmiot Nauczyciel prowadzący
21.09.2018r. 1415 – 1640 Podstawy rolnictwa 3x Zenon Baj
1645 – 2000 Zajęcia praktyczne agroturystyka 4x Elżbieta Torbicz
22.09.2018r. 800 – 1025 Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska 3x Krzysztof Kowalik
1030 – 1255 Produkcja rolnicza 3x Adam Orenczuk
1300 – 1845 Zajęcia praktyczne agroturystyka 7x Elżbieta Torbicz

28.09.2018r.

1415 – 1640 Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska 3x Krzysztof Kowalik
1645 – 2000 Zajęcia praktyczne agroturystyka 4x Elżbieta Torbicz

29.09.2018r.

800 – 1025 Produkcja rolnicza 3x Adam Orenczuk
1030 – 1255 Podstawy rolnictwa 3x Zenon Baj
1300 – 1935 Zajęcia praktyczne agroturystyka 8x Elżbieta Torbicz
30.09.2018r. 800 – 1950 Zajęcia praktyczne agroturystyka 11x Elżbieta Torbicz
05.10.2018r. 1415 – 1820 Zajęcia praktyczne agroturystyka 5x Elżbieta Torbicz
06.10.2018r.

800 – 1205

1210 – 1750

Agroturystyka i obsługa klienta 5x

Żywienie turystów 7x

Elżbieta Torbicz

Emilia Litaszewska

19.10.2018r. 1415 – 1640 Agroturystyka i obsługa klienta 3x Elżbieta Torbicz
1645 – 2000 Zajęcia praktyczne agroturystyka 4x Elżbieta Torbicz

20.10.2018r.

800 – 1025 Produkcja rolnicza 3x Adam Orenczuk
1030 – 1205 Agroturystyka i obsługa klienta 2x Elżbieta Torbicz
1210 – 1705 Zajęcia praktyczne agroturystyka 6x Elżbieta Torbicz
1710 – 1935 Podstawy rolnictwa 3x Zenon Baj

 

26.10.2018r.

1415 – 1820 Żywienie turystów 3x Emilia Litaszewska
1825 – 2000 Zajęcia praktyczne agroturystyka 4x Elżbieta Torbicz
27.10.2018r. 800 – 1025 Żywienie turystów 3x Emilia Litaszewska
1030 – 1255 Podstawy rolnictwa 3x Zenon Baj
1300 – 1525 Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska 3x Krzysztof Kowalik
1530 – 2025 Zajęcia praktyczne agroturystyka 6x Elżbieta Torbicz

09.11.2018r.

1415 – 1640 Podstawy rolnictwa 3x Zenon Baj
1645 – 2000 Zajęcia praktyczne agroturystyka 4x Elżbieta Torbicz

10.11.2018r.

800 – 1025 Produkcja rolnicza 3x Adam Orenczuk
1030 – 1255 Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska 3x Krzysztof Kowalik
1300 – 1935 Zajęcia praktyczne agroturystyka 8x Elżbieta Torbicz
23.11.2018r. 1415 – 1550 Żywienie turystów 2x Emilia Litaszewska
1555– 1910 Zajęcia praktyczne agroturystyka 4x Elżbieta Torbicz
24.11.2018r. 800 – 1435 Zajęcia praktyczne agroturystyka 8x Elżbieta Torbicz
1440 – 1705 Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska 3x Krzysztof Kowalik
07.12.2018r. 1415 – 1730 Zajęcia praktyczne agroturystyka 4x Elżbieta Torbicz
1735 – 2000 Produkcja rolnicza 3x Adam Orenczuk
08.12.2018r. 800 – 1435 Zajęcia praktyczne agroturystyka 8x Elżbieta Torbicz
14.12.2018r.

800 – 1205

1210 – 1615

Zajęcia praktyczne agroturystyka 5x

Agroturystyka i obsługa klienta 5x

Elżbieta Torbicz