POBIERZ HARMONOGRAM

Harmonogram zjazdów IV semestru Szkoły Policealnej

(zaocznej) – kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej

Data Godzina Przedmiot Nauczyciel prowadzący
16.02.2018 r. 1500 – 1955 Zajęcia praktyczne - agroturystyka   6x Elżbieta Torbicz
17.02.2018 r. 800 – 1205 Zajęcia praktyczne - agroturystyka   5x Elżbieta Torbicz
1210 – 1615 Żywienie turystów 5 x Diana Łubkowska
23.02.2018 r. 1500 – 1955 Zajęcia praktyczne - agroturystyka   6x Elżbieta Torbicz
24.02.2018 r. 800 – 1115 Zajęcia praktyczne - agroturystyka   4x Elżbieta Torbicz
1120 – 1525 Żywienie turystów 5 x Diana Łubkowska
02.03.2018 r. 1500 – 1955 Zajęcia praktyczne - agroturystyka   6x Elżbieta Torbicz
03.03.2018 r. 800 – 1025 Zajęcia praktyczne - agroturystyka 3x                             Elżbieta Torbicz
1030 – 1435 Żywienie turystów 5 x Diana Łubkowska
23.03.2018 r. 1500 – 1955 Zajęcia praktyczne - agroturystyka   6x Elżbieta Torbicz
24.03.2018 r. 800 – 1025 Zajęcia praktyczne - agroturystyka   3x Elżbieta Torbicz
1030 – 1435 Agroturystyka i obsługa klienta 5x Elżbieta Torbicz
06.04.2018 r. 1500 – 1955 Zajęcia praktyczne - agroturystyka   6x Elżbieta Torbicz
07.04.2018 r. 800 – 1025 Zajęcia praktyczne - agroturystyka   3x Elżbieta Torbicz
1030 – 1435 Produkcja rolnicza 5x Zenon Baj
13.04.2018 r. 1500 – 1955 Zajęcia praktyczne - agroturystyka   6x Elżbieta Torbicz
14.04.2018 r. 800 – 1205 Produkcja rolnicza 5x Zenon Baj
20.04.2018 r. 1500 – 1955 Zajęcia praktyczne - agroturystyka   6x Elżbieta Torbicz
21.04.2018 r. 800 – 1025 Zajęcia praktyczne - agroturystyka   3x Elżbieta Torbicz
1030 – 1435 Produkcja rolnicza 5x Zenon Baj
18.05.2018 r. 1500 – 1955 Zajęcia praktyczne - agroturystyka   6x Elżbieta Torbicz
19.05.2018 r. 800 – 1025 Zajęcia praktyczne - agroturystyka   3x Elżbieta Torbicz
1030 – 1435 Agroturystyka i obsługa klienta 5x Elżbieta Torbicz
02.06.2018 r. 1500 – 1955 Zajęcia praktyczne - agroturystyka   6x Elżbieta Torbicz
03.06.2018 r. 800 – 1025 Zajęcia praktyczne - agroturystyka   3x Elżbieta Torbicz
1030 – 1435 Agroturystyka i obsługa klienta 5x Elżbieta Torbicz
16.06.2018 r. 800 – 1525 Zajęcia praktyczne - agroturystyka   9x Elżbieta Torbicz