Kalendarium najważniejszych wydarzeń, lata 1975-2017

27.08.1975

Zarządzeniem Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przeniesiono Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa i Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Upraw Polowych w Kocku do nowo utworzonych szkół w Korolówce.

01.09.1975

Utworzenie Technikum Rolniczego.

01.09.1975 - 31.08.1979

Pierwszym Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych w Korolówce zostaje mgr inż. Romuald Kopeć.

06.05.1978

Pierwsza matura w dziejach szkoły.

01.09.1978

Zarządzeniem Kuratorium Oświaty i Wychowania w Chełmie utworzono Zbiorczy Zakład Szkół
o nazwie Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa w Korolówce, w skład, którego wchodzą:

 • Zasadnicza Szkoła Rolnicza,
 • Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa,
 • Technikum Rolnicze
 • Technikum Mechanizacji Rolnictwa.

01.09.1979 - 31.08.1982

Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych w Korolówce został mgr Janusz Pawłowski.

01.09.1980

Powstaje Średnie Studium Zawodowe ogólnorolnicze, które istnieje do dnia 30.06.1985 roku.

01.07.1981

Nadzór pedagogiczny nad placówką przejmuje Wydział Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie.

01.09.1982

Utworzenie Technikum Rolniczego o kierunku ogólnorolnym.

01.09.1982 – 31.08.1984

Dyrektorem Zespołu Szkól Rolniczych w Korolówce został Ignacy Dybczyński.

22.05.1984

Nadanie imienia, godła i sztandaru z udziałem władz ministerialnych, wojewódzkich i lokalnych. Szkoła otrzymuje imię wybitnej działaczki ludowej Ireny Kosmowskiej.

Pełna nazwa szkoły:

Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa im. Ireny Kosmowskiej.

01.09.1984

Zostaje otwarte Technikum Hodowlane.

01.09.1984 - 31.08.1991

Dyrektorem w Zespole Szkół Rolniczych w Korolówce została mgr inż. Marianna Kropnicka.

1985

Po raz pierwszy szkoła bierze udział w III Międzywojewódzkim Przeglądzie Kultury Młodzieży Szkolnej "Przeworsk 85".

04.05.1986

Po raz pierwszy szkoła bierze udział w IV Wojewódzkim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej.

1988-1989

Uczestnictwo w konkursie na "Internat przodujący w samorządności".

01.09.1991 – 31.08.1996

Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych została mgr inż. Grażyna Andrejuk.

01.09.1993

Powstaje Technikum Rolnicze ze specjalnością Wiejskie Gospodarstwo Domowe.

25.11.1995

I Zjazd Absolwentów z okazji 20 - lecia istnienia szkoły.

01.09.1996 – 15.02.2000

Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych został mgr inż. Piotr Wierzejski.

01.01.1999

Szkoła przyjmuję nazwę:

Zespół Szkół Rolniczych im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce - Osadzie.

01.09.1999

Powstaje Liceum Agrobiznesu kończące się tytułem technik agrobiznesu.

01.09.1999

Powstaje Policealne Studium Technologii Żywności.

17.02.2000 - 31.08.2000

Obowiązki dyrektora pełnił mgr inż. Józef Pawluk.

03.06.2000

II Zjazd Absolwentów z okazji 25 - lecia istnienia szkoły.

01.09.2000 – 31.08.2005

Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych w Korolówce - Osadzie został mgr inż. Józef Pawluk.

01.09.2002

Utworzenie Liceum Profilowanego kształcącego w profilach:

 • kształtowanie środowiska,
 • leśnictwo i technologia drewna,
 • rolnictwo.

01.09.2002

Przekształcenie pięcioletniego Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Korolówce - Osadzie na podbudowie szkoły podstawowej w czteroletnie Technikum na podbudowie gimnazjum kształcące w zawodach:

 • technik mechanizacji rolnictwa
 • technik agrobiznesu.

01.09.2003

Liceum Profilowane (nowy profil) - zarządzanie informacją.

01.09.2005

Przekształcenie Policealnego Studium Technologii Żywności na Szkołę Policealną w Korolówce - Osadzie kształcącą w zawodach:

 • technik informatyk
 • technik technologii żywności
 • opiekun w domu pomocy społecznej
 • rolnik.

01.09.2005

Wprowadzenie w Technikum nowego zawodu - technik rolnik.

01.09. 2005 - 31.08.2015

Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych w Korolówce - Osadzie została mgr Dorota Redde – Sawczuk.

15.09.2006

Z Zespołu Szkól Rolniczych im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce - Osadzie wyłącza się szkoły:

 • Liceum Profilowane w Korolówce-Osadzie
 • Szkołę Policealną w Korolówce-Osadzie.

27.10.2006

Porozumienie między Powiatem Włodawskim a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie prowadzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum w Korolówce - Osadzie.

01.01.2007

Zespół Szkół Rolniczych został przejęty przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Ireny Kosmowskiej wchodzą szkoły:

 • Technikum w Korolówce - Osadzie
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Korolówce - Osadzie.

23-31.07.2007

Po raz pierwszy uczniowie Technikum wzięli udział w „Wakacyjnych warsztatach artystycznych
z zakresu dziedzictwa kulturowego” organizowanych przez Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych w Nowej Wsi koło Warki.

31.08.2007

Likwidacja Szkoły Policealnej kształcącej w zawodzie technik technologii żywności, której organem prowadzącym jest powiat włodawski.

01.09.2007

Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2007 r. utworzenie Szkoły Policealnej w Korolówce - Osadzie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Ireny Kosmowskiej. Szkoła otrzymała nazwę „Zespół Szkół Rolniczych im. Ireny Kosmowskiej Szkoła Policealna w Korolówce - Osadzie”.

Szkoła Policealna kształci w zawodach:

 • technik technologii żywności
 • technik żywienia i gospodarstwa domowego
 • technik architektury krajobrazu
 • technik rolnik.

01.09.2008

Wprowadzenie w Zespole Szkół Rolniczych w Korolówce - Osadzie nowego zawodu kształcenia

w Zasadniczej Szkole Zawodowej:

 • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

w Technikum:

 • technik organizacji usług gastronomicznych.

01.09.2009

Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie, zmienia się nazwę na „Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie”.

17.11.2009

Podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

03.07.2010

III Zjazd Absolwentów z okazji 35 - lecia istnienia szkoły

28.11.2010

Pierwszy raz nasi uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności teatralne poza murami szkoły uczestnicząc w XII Powiatowym Przeglądzie Widowisk Obrzędowych w Hańsku. Szkolne Koło Teatralne Korale prowadzone przez P. Ewę Krzywanię wystawiło widowisko obrzędowe pt. „Swaty”.

Marzec 2011

ZSCKR rozpoczął udział  w projekcie „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkól rolniczych w Polsce – CEKIN”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3.: Poprawa jakości kształcenia.

Partnerami w projekcie są: KCER w Brwinowie, UNDP oraz IRWiR PAN.

08.03.2011

Na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego odbyło się szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.  Szkolenie prowadzone było we współpracy z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Powiatowym Zespołem Doradców we Włodawie.

 17.01.2012

W ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym odbyło się na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego spotkanie z dr. Stanisławem Parafiniukiem  - pracownikiem naukowym Wydziału Inżynierii  Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Pan dr S. Parafiniuk zapoznał uczniów z ofertą edukacyjną UP w Lublinie  i wygłosił wykład dotyczący realizacji międzynarodowego projektu badawczego MNiSW 493/N-Belgia/2009/0 pt. „Opracowanie metod i urządzenia do kompleksowych badań jakości pracy rozpylaczy rolniczych oraz walidacja tych metod”. W ramach tego projektu zostało zbudowane urządzenie do kompleksowych badań rozpylaczy rolniczych.

09.09.2012

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego wystąpili w programie „Nadbużański smak” na Placu po Farze podczas Europejskiego Festiwalu Smaku 2012 w Lublinie , prezentując kuchnię regionalną powiatu włodawskiego- produkt promowany przez szkołę „perohy z duszoj”.

28.06.2013

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Stanisław Kalemba uświetnił uroczystość zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie

01.09.2015

Dyrektorem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie został mgr inż. Leszek Młynarczyk

05. 02. 2016 Młodzież naszej szkoły po raz pierwszy uczestniczy w Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie
07.09.2016 ZSCKR po raz pierwszy przystąpił do akcji społecznej propagującej czytelnictwo i znajomość literatury narodowej – Narodowe Czytanie.
październik 2016 Grupa uczniów z ZSCKR w Korolówce-Osadzie wyjechała na dwutygodniowy staż zawodowy do Grecji. Praktyki odbyły się w ramach projektu „Ekologiczne rolnictwo przyszłością młodego rolnika”, realizowanym przy wsparciu Unii Europejskiej z programu Erasmus+. Organizacją wysyłającą młodzież na staż było Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej (ACIEE), a organizacją goszczącą grecka GEORGIKES EKMETALEUSEIS.
01.12. 2016 ZSCKR w Korolówce – Osadzie otrzymał z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy „Podziękowanie za udział w piątej edycji Narodowego Czytania” oraz okolicznościowy egzemplarz „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza (specjalne wydanie Kancelarii Prezydenta RP) z dedykacją Pary Prezydenckiej jako pamiątkę wspólnego czytania.
01.12.2016 W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie, w ramach PROGRAMU EDUKACYJNEGO: ABC… nawożenie „Tropiciele mitów” odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły oraz pani Dorota Kazalska - doradca regionalny ANWIL S.A., pani dr inż. Izabela Lubbe - ekspert ds. nawożenia, pan Igor Ostrowski - trener w programie „Tropiciele mitów”.
31.01. 2017 W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie, w ramach współpracy z Zespołem Doradztwa Rolniczego we Włodawie odbyło się szkolenie rolników.
29.10.2018 Młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół CKR w Korolówce – Osadzie czynnie uczestniczyli w III Powiatowej Konferencji pod hasłem „Twój rozsądek i rozwaga żyć bezpiecznie Ci pomaga” zorganizowanej przez  Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówkę Terenową we Włodawie wspólnie ze Szkołą Podstawową w Wyrykach oraz przy współudziale władz i instytucji powiatowych pod Patronatem Honorowym Marszałka Sejmu RP Beaty Mazurek.
30.XI.2018 W dniach 30 listopada – 2 grudnia 2018 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich szkoła brała udział w Narodowej Wystawie Rolniczej z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
11.XII. 2018 W  Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie miały miejsce uroczyste obchody Dnia Patronki Szkoły - Ireny Kosmowskiej oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100-ną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.
01.02. 2019 Szkolne Koło Teatralne „Korale” ZSCKR w Korolówce – Osadzie wystawiło na deskach Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury widowisko obrzędowe pt. „Andrzejki u Mani”.