Uczniowie naszej szkoły : Patrycja Hrycak, Katarzyna Obara oraz Adrian Rowiński wzięli udział w wojewódzkim konkursie historycznym„ Katyń … ocalić od zapomnienia w 79 Rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Organizatorem konkursu był  Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola  im. J. Pawła II w Hańsku a współorganizatorami: Instytut Pamięci Narodowej o/Lublin, Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Włodawa, Urząd Gminy Hańsk,Starostwo Powiatowewe Włodawie.           

Celem konkursu było Kształtowanie poczucia tożsamości z naszą historią i Ojczyzną, rozwijanie zainteresowań historią, włączenie  uczniów w kształtowanie regionalnych wartości i więzi społecznych, propagowanie współczesnych postaw patriotycznych oraz integrowanie uczniów ze wszystkich typów szkół województwa lubelskiego.

Konkurs rozgrywał się w dwóch kategoriach: konkursie wiedzy – w którym uczestnicy mieli za zadanie wykazać się wiedzą  na temat Zbrodni Katyńskiej: obozów, miejsca zbrodni, liczba ofiar, sposobów upamiętnienia ofiar Zbrodni Katyńskiej na terenie województwa lubelskiego, a także historii II wojny światowej w zarysie oraz ofiar zbrodni katyńskiej związanych z  Powiatem Włodawskim; konkursie plastycznym – w którym w nawiązaniu do tematu uczestnicy  wykonywali  dowolną techniką plakat, rysunek, collage, witraż, wycinanka.

Spośród 80 prac plastycznych nasza uczennica Katarzyna Obara zajęła I miejsce w swojej kategorii wiekowej , natomiast w teście wiedzy III miejsce zajęła Patrycja Hrycak, a IV miejsce  Adrian Rowiński. Uczestnicy otrzymali puchary oraz  nagrody książkowe. Do konkursu zostali przygotowani przez nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie – Dorotę Redde-Sawczuk.

Dorota Redde-Sawczuk

katyn konkurs1

katyn konkurs2

katyn konkurs3