W kwietniu 2019 roku, tuż przed świętami, specjalny kwiobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwi w Lublinie zaparkował przed budynkiem ZSCKR w Korolówce – Osadzie. Przyjazd ekipy był wcześniej przygotowany i oczekiwany. Odbyły się m.in. zajęcia z młodzieżą poruszające tematykę honorowego krwiodawstwa, zasady i warunki poboru krwi. Odpowiedź na pytanie, dlaczego idea krwiodawstwa jest tak ważna, wydaje się być oczywista: krwi nie da się wyprodukować w sposób sztuczny, każda jej kropla jest na wagę złota. Krew to najcenniejszy dar, tym bardziej cenny, że jest bezinteresowny. Oddając krew, ofiarowuje się drugiemu człowiekowi to, co najcenniejsze – zdrowie, a nawet życie!

             Do akcji pod hasłem „Wasza krew, nasze życie” przystąpili nauczyciele, uczniowie, pracownicy szkoły, ale także mieszkańcy Korolówki - Osady i okolicznych miejscowości,  dla których szlachetna akcja była też okazją poznania placówki. Wielką niespodziankę sprawili absolwenci, zarówno pierwszych roczników, jak i z ostatnich lat. To honorowi dawcy krwi, uczestnicy kolejnych edycji Turnieju Młoda Krew Ratuje Życie, którzy zaszczepili się chęcią niesienia pomocy innym właśnie w tej szkole!

            Udało się zebrać 9 litrów życiodajnego płynu – mówi Dyrektor Szkoły Leszek Młynarczyk, który zaangażował się w rozpropagowanie akcji i sam też oddał krew. W sumie zostało zarejestrowanych 25 osób, ale po badaniu lekarskim okazało się, że dzielić się krwią mogło tylko 19 chętnych. Krew to niezwykły dar, bezcenny i niezastąpiony lek, a jedynym źródłem jej pozyskiwania jest zdrowy człowiek. Aby pojąć wagę podjętych działań, musimy sobie uświadomić fakt, że na uratowanie jednego życia składa się dobra wola i wysiłek wielu ludzi oraz instytucji. Razem dajemy dobry przykład. Na tym opiera się nasze człowieczeństwo.

            Organizatorem wydarzenia był RCKiK Oddział Terenowy we Włodawie, Klub Honorowego Dawcy Krwi we Włodawie, PCK, ZSCKR w Korolówce – Osadzie. Honorowy patronat nad akcją objął Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński, Starosta Włodawski Andrzej Romańczuk i Wójt Gminy Włodawa Dariusz Semeniuk.

            Zachęcamy do wstąpienia w szeregi Honorowych Dawców Krwi i Dawców Szpiku Kostnego. Liczy się każda kropla…

Ewa Krzywania, Diana Łubkowska