Każdego roku w kalendarz uroczystości szkolnych wpisuje się ważne wydarzenie, jakim jest pożegnanie klas maturalnych. Choć przeżywane co roku, zawsze zyskuje swój niepowtarzalny i wyjątkowy charakter. W piątek 26 kwietnia 2019r.  uczniom klasy czwartej  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej zabrzmiał „ostatni dzwonek”.

W części oficjalnej nie obyło się  bez słów  skierowanych do abiturientów  przez dyrektora szkoły Leszka Młynarczyka. Przypomniał  maturzystom, że to spotkanie jest ostatnią okazją do podsumowania ich pracy w ciągu czterech lat nauki w szkole. „Mury szkoły opuszczają  ludzie wyjątkowi, utalentowani, z różnorodnymi pasjami i zainteresowaniami, aktorzy i sportowcy. Zabierają ze sobą wiedzę, doświadczenie, wspólne wspomnienia, plany i marzenia, które zdążyli wypracować w czasie nauki” . Dyrektor podkreślił,  że drzwi Szkoły  są dla nich zawsze otwarte. Niech nie zapominają o swojej Szkole, o swoich nauczycielach i wychowawcach i ochoczo wracają po latach w jej mury. Życzył dobrych wyników na maturze oraz trafnego wyboru dalszej drogi życiowej.

Miłym akcentem było wystąpienie  przedstawicieli tegorocznych uczniów klas maturalnych:  Amelii Mazurek i Michała Jaworskiego. W swoim  przemówieniu  przyznali, że w ciągu ostatnich czterech lat zdarzały się różne chwile. Były sukcesy – te małe i te wielkie, były też problemy. Dziękowali za chwile wsparcia, podtrzymywania na duchu, a przede wszystkim za mobilizację do wytężonej pracy wychowawcy klasy Agnieszce Wodnickiej i nauczycielom, którzy nie szczędzili trudu w przygotowanie do egzaminów i do dorosłego życia, w rozwijaniu pasji i zainteresowań. Kwiaty wręczone przez absolwentów na ręce dyrekcji szkoły stały się wyrazem wdzięczności i tego, co czują ich serca.

W czasie uroczystości zostały rozdane świadectwa oraz  nagrody za wybitne osiągnięcia, nagrody i dyplomy przyznane za udział w działalności szkolnego teatru „Korale”, podziękowaniaza godne reprezentowanie szkoły i udział w honorowej asyście sztandaru naszej szkoły, reprezentowanie szkoły w turniejach sportowych. W tym roku najwyższą średnią wśród uczniów klas maturalnych uzyskała Maja Magdalena Adamczyk.

Zwieńczeniem uroczystego pożegnania klas maturalnych był program artystycznypod hasłem „Tylko te drzwi pozostały zamknięte, do których nie pukałeś”,przygotowany przez uczniów klas trzecich i pierwszych. W piosenkach wykonanych przez Olę Rudkowską i Anię Hasioli oraz w recytowanych wierszach przywołano kilka refleksji nad upływem czasu, dorosłością, dobrem, złem i szczęściem mimo wszystko, szczęściem, które jest w nas i tuż obok nas – w drugim człowieku. Nie zabrakło też wspomnień i łez wzruszenia.

Tegoroczni maturzyści wnieśli wiele dobrego w życie Szkoły. Życzymy im połamania pióra na maturze i wszelkiej pomyślności w dorosłym życiu.

Piękną uroczystość ukończenia szkoły przez uczniów z lat 2015-2019 zawdzięczamy nauczycielom: Agnieszce Wodnickiej, Agnieszce Jaszczuk i Dianie Łubkowskiej.

Diana Łubkowska

Galeria zdjęć