Z dniem 29 marca 2009r. zakończył się w  naszej szkole I etap projektu ekonomicznego „Kuźnia młodego przedsiębiorcy”., w którym wzięło udział 30 uczniów z klas I –III Technikum. Dzień wcześniej uczestnicy projektu rozwiązywali test  kończący tą część przedsięwzięcia. Składał się on z 47 pytań dotyczących zagadnień ekonomicznych. Najlepsze wyniki osiągnęli: Karolina Patejuk, Anna Hasioli oraz Krzysztof Marczuk – wszyscy z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie Technik agrobiznesu.

Od 1 kwietnia 2019r. rozpoczęliśmy realizacje II etapu projektu. Udział w nim wezmą zwycięzcy I etapu. Muszą oni, najpóźniej do 11 czerwca 2019r.,  przygotować wspólna pracę konkursową pod tytułem „Własny biznes, własny startup”, dotycząca pomysłu na własną działalność gospodarczą.  12 czerwca 2019r. komisja powołana w siedzibie koordynatora konkursu tj. Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, którego organem prowadzącym i nadzorującym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dokona oceny prac konkursowych. W dniach 14-15 czerwca 2019r. odbędzie się konferencja podsumowująca realizowany projekt oraz zostaną wręczone nagrody. Należy podkreślić, że realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu Narodowego Banku Polskiego.

Koordynatorem projektu w naszej szkole jest Agnieszka Jaszczuk.

Agnieszka Jaszczuk

Galeria zdjęć