W dniu 21 marca 2019 r. w ZSCKR w Korolówce – Osadzie odbyło się spotkanie w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno – edukacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej. Było to pierwsze spotkanie społeczności uczniowskiej z pracownikami Służby Celnej. Kampania skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczycieli i rodziców.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie nauczycieli w procesie edukacji uczniów i zwrócenie uwagi na ryzyko związane z rozpowszechnianiem gier hazardowych wśród młodzieży, na problemy, które wynikają z ich uprawiania oraz konsekwencji prawnych związane z udziałem i oferowaniem nielegalnych gier hazardowych.

Uzależnienie od hazardu jest chorobą, której skutki dotykają nie tylko samych graczy, ale bardzo często także ich najbliższych. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez CBO, stale wzrasta udział grających  w nielegalnie urządzanych grach hazardowych młodocianych poniżej 18 roku życia, a poczucie anonimowości w Internecie sprzyja przestępcom (to już nie tylko Silk Road, phishing, oszustwa czy piractwa, ale również nielegalny hazard).

Zajęcia z młodzieżą przeprowadzili pracownicy i funkcjonariusze Izby Administracji Skarbowej. Organizatorzy w ciekawy sposób przedstawili szereg ważnych informacji dotyczących opisywanego problemu apelując Nie bądź naiwny, nie daj się oszukać, nie daj się w ciągnąć w hazard! Młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła w spotkaniu, zadawała liczne pytania i konfrontowała swoją wiedzę ze specjalistami. Wszyscy uczestnicy po spotkaniu otrzymali ulotki oraz plakaty promujące kampanię.

Diana Łubkowska