W dniu 29 marca 2019r. uczniowie klasy pierwszejTechnikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesuuczestniczyli w wycieczce dydaktycznej na Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Młodzież uczestniczyła w wykładach i warsztatach, których tematyka obejmowała:

 a) „Maści końskie i ich dziedziczenie” – zaprezentowany przez  prof. dr hab. Annę Stachurską.

Hodowla i użytkowanie koni wymagają niezawodnych metod identyfikacji osobników. Szybki rozwój nauki o dziedziczeniu maści koni, markerach genetycznych, a także postęp w technikach znakowania zwierząt spowodowały, że znane metody stały się niewystarczające. Wiedza na temat umaszczeń ciągle rozszerza się i wykrywane są nowe geny.Opracowany system  identyfikacji maści koni wprowadzony jest przez Polski Związek Hodowców Koni jako obowiązujący w Polsce.

Zaznajomiono młodzież z procedurą pobierania i przesyłania włosów w celu badania DNA koniowatych - należy wyrwać 30 - 40 włosów (z cebulkami) przeczesanej wcześniej grzywy, a następnie skrócić je do długości około 10 cm, tak aby pozostawić cebulki. Włosy należy skleić taśmą klejącą, włożyć do koperty z nazwą koniowatego i wysłać do laboratorium wraz z "Protokołem pobrania włosów od koniowatego" (podpisanym przez pobierającego) oraz "Zleceniem badań DNA" (zawierającym liczbę badanych koniowatych oraz dane ich właściciela).

b) „ASF- afrykański pomór świń” – wpływ ASF na rynek wieprzowiny oraz perspektywy na przyszłość.

c) „Krajowe rasy świń na liście produktów tradycyjnych województwa lubelskiego”- zaprezentowane przez prof. dr hab. Marka Babicza.

Przedstawiono wykorzystanie świń rodzimej rasy puławskiej jako źródła wysokiej jakości surowca do wytwarzania produktów regionalnych.

Rasa puławska została wytworzona naterenie woj. lubelskiego, w okolicy Puław i Lubartowa. Oficjalnie uznanej w 1935 r. pod nazwą „rasy gołębskiej”, potocznie zwanej „łaciatką”. Jej twórcą był prof. Z. Zabielski (1885−1974). Rasa ta powstała w wyniku krzyżowania miejscowych świń prymitywnych z rasami Berkshire i wielką białą angielską.Uznano ją za krajową rasę zachowawczą i objęto programem ochrony zasobów genetycznych.

Prof. dr hab. Marek Babicz przybliżył studiowanie na Uniwersytecie Przyrodniczym, wymienił  kierunki, koła zainteresowań, opowiadał o praktykach w kraju i za granicą, warunkach socjalnych, ważnych dla studentów wydarzeniach.

Uczniowie i obecni podczas wyjazdu nauczyciele zadawali liczne pytania związane z tematyką spotkania oraz  dalszą edukacją. Wszyscy otrzymali drobne upominki i informatory. Już umówiliśmy się na kolejne spotkanie i mamy nadzieję, że to dobry początek naszej współpracy z uczelnią.

Diana Łubkowska

Galeria zdjęć