W dniu 23 stycznia 2019r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie, w ramach współpracy z Zespołem Doradztwa Rolniczego we Włodawie  odbyło się  szkolenie rolników. Szkolenie poprowadzili pracownicy ZDR pan Norbert Hoefler i pan Tadeusz Borkowski z wykorzystaniem bazy szkoły. Tematem szkolenia były zasady stosowania i przechowywania  środków ochrony roślin oraz zasady wykonywania oprysków tymi środkami.

Po ukończeniu szkolenia rolnicy uzyskują uprawnienia do zakupu i przechowywania środków ochrony oraz wykonywania zabiegów ochrony roślin.

Krzysztof Horszczaruk

Szkolenie chemizacyjne