23 października 2018 roku Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapińskiego w Warszawie była miejscem uroczystości wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, a także nagród i odznaczeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

            Z rąk Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Rafała Romanowskiego „Medal Komisji Edukacji Narodowej” odebrał Dyrektor Zespołu Szkół CKR w Korolówce – Osadzie Leszek Młynarczyk za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego otrzymali nauczyciele szkoły: Ewa Krzywania i Marek Pajączkowski.

            Gratulując nauczycielom zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego oraz nagrodzonym i odznaczonym, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski podkreślił znaczenie istotnej roli nauczycieli resortowych w tworzeniu nowoczesnego wizerunku wsi i polskiego rolnictwa.

Ewa Krzywania