Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno – Muzealny w Brzeźnie wraz z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Chełmie i Towarzystwem Przyrodniczym „Bocian” w Warszawie zorganizowały konkurs przyrodniczo – łowiecki z okazji Światowego Tygodnia Zwierząt „Mieszkańcy lasów, pól i łąk”, który odbył się 18 października 2018r. na terenie Strzelnicy myśliwskiej Polskiego Związku Łowieckiego w „Kumowej Dolinie” koło Chełma.

 Konkurs przebiegał w dwóch etapach:

1. Test wiedzy z zakresu łowiectwa, ekologii, ochrony przyrody i biologii wybranych gatunków zwierząt;

2. Rozpoznawanie fotografii wybranych zwierząt łownych i chronionych.

Celem konkursu jest:

- zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej obszarów chronionych,

- poszerzanie wiadomości z zakresu łowiectwa, ekologii i ochrony przyrody,

- zrozumienie zależności zachodzącymi pomiędzy organizmami a środowiskiem,

- zrozumienie roli łowiectwa i jego wpływu na kształtowanie środowiska oraz jego ochronę,

- wyrobienie prawidłowych praktyk łowieckich u przyszłych kandydatów na myśliwych,

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania zwierząt łownych i chronionych,

- poszerzanie wiedzy na temat biologii i ekologii zwierząt łownych i chronionych,

- rozbudzenie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody,

- rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi,

- zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem,

- motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu,

- wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów,

- integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami i instytucjami związanymi z ochroną przyrody i łowiectwem.

W konkursie udział wzięli uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, klas III gimnazjum oraz szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego.

Naszą Szkołę reprezentowały Karolina Szwalikowska, Nikola Królikowska oraz Jowita Szczerba uczennice Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, pod opieką p. Diany Łubkowskiej. Nasi uczniowie przystąpili do tego konkursu już po raz trzeci. Wśród wyróżnionych uczniów znalazła się Nikola Królikowska, która zdobyła największą liczbę punktów z testu.

Dodatkowymi atrakcjami podczas konkursu była możliwość zobaczenia urządzeń łowieckich, największej w regionie wystawy budek lęgowych dla ssaków, ptaków i owadów (motyli i biedronek). Uczestnictwo w pokazach strzelectwa myśliwskiego. Na koniec odbyło się wspólne ognisko integracyjne.

Diana Łubkowska

Galeria zdjęć