Od trzech lat w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce – Osadzie prowadzony jest program edukacyjny Państwowej Inspekcji Pracy. Celem programu jest wzrost świadomości zagrożeń wypadkowych w środowisku pracy wśród młodzieży oraz skuteczne im zapobieganie poprzez przekazywanie wiedzy w tym zakresie.

W dniu 15 października 2018 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie zorganizował spotkanie dla nauczycieli uczestniczących w programie Kultura Bezpieczeństwa w roku szkolnym 2017/2018. Celem spotkania było uhonorowanie nauczycieli zaświadczeniami oraz wręczenie dyrektorom szkół podziękowań za włączenie placówek i ich uczniów do programu edukacyjnego Kultura Bezpieczeństwa. Spotkanie prowadziła oraz dyplomy wręczała Katarzyna Fałek – Kurzyna starszy inspektor pracy kierownik Sekcji Prewencji i Promocji w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie. Wyróżnionych zostało 94 nauczycieli z 22 szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego, którzy w ramach realizacji programu poprowadzili lekcje z zakresu bhp dla 3500 uczniów. Wśród wyróżnionych znalazła się nasza Szkoła oraz nasi nauczyciele: Agnieszka Jaszczuk, Emilia Litaszewska, Diana Łubkowska.

W ramach programu organizaowany jest również konkurs dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”, którego celem jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Konkurs organizowany jest pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i cieszy się ogromnym zaintresowaniem wśród młodzieży.

Dodatkowo nauczyciele uczestniczący w programie w latach ubiegłych oraz nowo zaproszeni zostali przeszkoleni z założeń programu Kultura Bezpieczeństwa na rok szkolny 2018/2019. Szkolenie przeprowadził Mirosław Wyrwisz starszy radca Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie. Wzięło w nim udział 78 nauczycieli.

                                                                  Diana Łubkowska