08.10.2018 r. uczniowie klas trzecich wzięli udział w szkolnym etapie Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla.

Głównym celem olimpiady jest rozwijanie zainteresowań uczniów oraz tworzenie warunków do pogłębiania przez nich wiedzy i umiejętności z zakresu historii oraz wiedzy o społeczeństwie, a w szczególności z zakresu historii i geopolityki związanej z Pokojową Nagrodą Nobla.

Nad przebiegiem olimpiady czuwała komisja w składzie: p. Ewa Krzywania, p.Małgorzata Żakowska, p. Dorota Redde-Sawczuk.

Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Gdański w partnerstwie z Gminą Czersk oraz Fundacją "Instytut Lecha Wałęsy" - byłego Laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Wszystkim uczestnikom życzymy zakwalifikowania się do II etapu olimpiady.

Dorota Redde-Sawczuk