W dniu 17 października 2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły oraz pan Tadeusz Demby, regionalny dyrektor sprzedaży pracownik Lely East Sp.zo.o.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach, które przybliżyły automatyczny system doju pozwalający na zwiększenie ilość uzyskanego mleka i zapewniający wgląd w dane w każdym miejscu i o każdej porze. System doju gromadzi dla każdej krowy dane dotyczące produkcji mleka i stanu zdrowia. Wszelkie niepokojące zmiany są zgłaszane, co pozwala poświęcić więcej czasu krowom, które potrzebują szczególnej opieki.

Nasz gość przybliżył nam system udojowy Dairy XL, pomagający gospodarstwom produkującym mleko z całego świata wdrażać systemy automatyczne i rozwijać się, integrując ludzi, zwierzęta i technologię. Firma Laly pomaga gospodarstwom produkować możliwie najwięcej mleka najwyższej jakości i osiągnąć maksymalną wydajność. Rolnicy z całego świata od ponad dwudziestu lat korzystają z zautomatyzowanych systemów Laly. Podstawowymi cechami oferowanych przez tą firmę rozwiązań są wydajna praca i dbałość o zdrowie krów.

Uczestnicy szkolenia zdobyli wiedzę, przekazaną w bardzo ciekawy sposób, którą będą mogli zastosować w gospodarstwach rodziców zajmujących się produkcją mleka.

Krzysztof Horszczaruk