Świat wokół nas zmienia się nieustannie. Dlatego warto czasami zwolnić, zamyślić się nad tym, co było, jest, co będzie. Doskonałym momentem na chwile nostalgii i zadumy był pobyt w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Uczniowie klasy III i II Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa oraz uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu razem z wychowawcami p. Justyną Wołos, p. Zenonem Bajem i p. Krzysztofem Kowalikiem, 11 października 2018 roku cofnęli sie w czasie.

Zabudowania gospodarskie, sprzęty domowe, wygląd ścieżek, młyna, pól, łąk i sadów zatrzymał się w wieku XVII i na przełomie XVIII i XIX. Piękna pogoda pozwoliła na obserwacje prac polowych, sprzątania przydomowych ogródków. Oprócz zabudowań wiejskich można było podziwiać urok małego miasteczka - co prawda dopiero w rozbudowie, ale niezwykle malowniczego - posiedzieć w karczmie czy odwiedzić żydowską rodzinę w szabas. Dwór szlachecki z XVIII wieku pozwolił przypomnieć historie z czasów powstania styczniowego, czy podejrzeć zwyczaje szlachty z dwudziestolecia międzywojennego. Poza wędrówką po Muzeum młodzież była w kinie oraz specjalnie dla lubiących aktywnie spędzać czas, wychowawcy zorganizowali pobyt w Strefie Wysokich Lotów.

Justyna Wołos