12 października 2018 roku społeczność ZSCKR w Korolówce – Osadzie przeżywała dwie uroczystości: ślubowanie klas pierwszych i Dzień Edukacji Narodowej.
       Uczniowie klas pierwszych Technikum kształcącego w zawodach: technik agrobiznesu i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.
„Piękne i proste słowa roty wypowiadane z dumą przez pierwszoklasistów są obietnicą, że nasza szkoła pozyskała mądrych i szlachetnych uczniów. Wierzymy, że będą strzec honoru szkoły, staną się godnymi jej tradycji i imienia, wykorzystają zdobywaną wiedzę i umiejętności dla własnego dobra i dobra naszej Ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej” - mówił Dyrektor Szkoły Leszek Młynarczyk. Natomiast w imieniu starszych roczników Karolina Szwalikowska udzieliła koleżeńskiej rady sentencją starożytnego filozofa Arystotelesa: „Korzenie wiedzy są gorzkie, ale jej owoce słodkie... Ucz się nie po to, by wiedzieć więcej, lecz po to, żeby wiedzieć lepiej, bo człowiek to nie tylko to, co w nim urodzone, ale i to, co nabyte.

       Świętowanie Dnia Nauczyciela stało się okazją do podziękowania wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za trudną i odpowiedzialną pracę wychowania młodego pokolenia i wręczenia  Nagród  Dyrektora Szkoły tym, którzy w ostatnim roku wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami dydaktyczno – wychowawczymi i oddaniem na rzecz szkoły.
Nieco przekornie, z humorem, uroczystość uświetnili uczniowie, wcielając się między innymi w role nauczycieli. Myśl Paulo Coelho: „(...) Nauczyciel również czegoś się uczy” wydaje się być słuszna...
       Pod kierunkiem p. Anny Kuźmiuk i Anny Chorąży w przygotowanie uroczystości mieli swój wkład uczniowie: Karolina Szwalikowska, Natalia Biernacka, Szymon Gałgański, Aleksandra Rudkowska, Michał Bojarski, Jakub Ganczaruk, Piotr Zamrowski, Jowita Szczerba, Patrycja Hrycak, Adrian Rowiński, Adam Kaznowski.

Ewa Krzywania