Po raz kolejny odwiedziliśmy Pałac w Puławach, w którym swoją siedzibę ma Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa.

W dniu 09 października 2018r. uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego uczestniczyli w konferencji naukowej „Gleba jako źródło życia ochrona oraz jej racjonalne wykorzystanie” zorganizowanej przez Lubelską Izbę Rolniczą wraz z partnerami oraz IUNiGw Puławach.

Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia:

 

  • Rola i znaczenie Izb Rolniczych w zakresie ułatwiania wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, korzyści płynące z budowania sieci kontaktów;
  • Tworzenie i wykorzystywanie krajowych baz danych o glebach – zastosowanie nowych technologii do tworzenia baz danych (GPS, mapowanie pól itp.);
  • Praktyczne znaczenia badań nad bioróżnorodnością środowiska glebowego;
  • Rola i znaczenie Okręgowych Stacji Chemiczno Rolniczych w zakresie wymiany wiedzy;
  • Racjonalna gospodarka nawozowa, wykorzystanie zasobów naturalnych i ich wpływ na środowisko przyrodnicze i zmiany klimatu;
  • Praktyczne przykłady zagospodarowania wody w rolnictwie oraz działania na rzecz ograniczenia skażenia wód powierzchniowych wynikających z braku racjonalnego stosowania nawozów;
  • Innowacyjne, przyjazne dla środowiska technologie produkcji roślinnej.

            Po intensywnym wysiłku umysłowym, pełni radości i uśmiechów na twarzy wróciliśmy do szkoły - bogatsi o nową wiedzę i doświadczenia oraz znajomości.

Diana Łubkowska

Galeria zdjęć