04 października 2018r. był ważnym dniem dla mieszkańców internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce – Osadzie z uwagi na przeprowadzone wybory do Samorządu Internatu. W głosowaniu wzięło udział 58 wychowanków. Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, niemal jak na prawdziwych wyborach – była Komisja Wyborcza w osobach: opiekun Samorządu Internatu – p. Ewa Bujanowska oraz członkowie -  Adam Kaznowski
i Piotr Dąbrowski; była też urna, do której młodzież oddawała swoje głosy. Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu wyłoniono Samorząd Internatu, którego skład w roku szkolnym 2018/2019 tworzą:

1. Przewodnicząca – Anna HASIOLI

2. Zastępca – Piotr ZAMROWSKI

3. Skarbnik – Amelia MAZUREK

Miejmy nadzieję, że zaplanowane inicjatywy z udziałem Samorządu Internatu będą owocne, a jego praca zostanie doceniona.

Ewa Bujanowska

 wybory SI internat