„Książki są jak okręty myśli żeglujące po oceanach czasu,

troskliwie niosące swój drogocenny ładunek

z pokolenia w pokolenie.”

                                               Francis Bacon 

 

             Biorąc do serca słowa znanego humanisty: Biernacka Natalia- uczennica klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, Królikowska Nikola - uczennica klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, Matwiejuk Gabriel - uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz Patejuk Karolina - uczennica klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu - 8 października wzięli udział w szkolnych eliminacjach do Regionalnego Konkursu Pięknego Czytania organizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie.

            Zadaniem uczestnika konkursu etapu szkolnego było wybranie dowolnej książki i przygotowanie fragmentu do głośnego przeczytania. Czas prezentacji wynosił trzy minuty. Komisja w składzie: p. Justyna Wołos, p. Małgorzata Żakowska, p. Ewa Krzywania oceniała następujące elementy: płynność, intonacja, akcentowanie, pauzowanie, mimika, gest, kontakt z odbiorcą. Po przedstawieniu wybranych fragmentów prozy, taką samą liczbę punktów uzyskały - Królikowska Nikola oraz Patejuk Karolina. W dogrywce, w trakcie której uczennice czytały przygotowane przez komisje konkursową fragmenty Pana Tadeusza A. Mickiewicza, wygrała Nikola Królikowska. Serdecznie gratulujemy.

Justyna Wołos