3 września 2018r. w Technikum ZS CKR w Korolówce-Osadzie ruszył projekt ekonomiczny pt. „Kuźnia młodego przedsiębiorcy”. W jego realizacji uczestniczy już 30 uczniów. W okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r. zaplanowane zostały po dwa spotkania w miesiącu. Organem prowadzącym i nadzorującym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast liderem tego przedsięwzięcia jest ZS CKR w Janowie. Zajęcia są dofinansowane przez NBP. Koordynatorem projektu w naszej szkole jest Agnieszka Jaszczuk.

            Priorytetowym zadaniem projektu jest rozbudzenie postaw i zachowań przedsiębiorczych, planowanie działalności gospodarczej, kształtowanie umiejętności wśród uczniów w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą i zarządzanie przedsiębiorstwem.

Jaszczuk Agnieszka