Święto Szkoły w ZSCKR w Korolówce – Osadzie

Dzień Patronki Szkoły Ireny Kosmowskiej, ślubowanie uczniów klas pierwszych na sztandar szkoły i otwarcie szkolnej Stajni Granica – to wydarzenia, które 7 października 2019 r. zgromadziły społeczność szkolną i zaproszonych gości w murach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie.
W uroczystości wzięły udział osoby reprezentujące organa władzy, instytucje, placówki oświatowe, współpracujące ze szkołą, wieloletni i bliscy przyjaciele, którzy niejednokrotnie osobiście wspierają plany i inwestycje, mające na celu rozwój jedynej szkoły rolniczej w powiecie włodawskim: prof. Józef Zając – Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzej Romańczuk – Starosta Powiatu Włodawskiego, Wiesław Muszyński – Burmistrz Miasta Włodawa, Dariusz Kostecki – w/z Dyrektora Delegatury w Chełmie Lubelskiego Kuratorium Oświaty, Anna Czajka w/z Wójta Gminy Włodawa, Joanna Szczepańska – Przewodnicząca Rady Miasta Włodawa, Agnieszka Piekarska – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu, Janusz Łaniewski w/z Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, Radosław Klekot – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej, Eugeniusz Omelczuk – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie, Marek Wójciga – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie, Marzena Szopińska-Demczuk – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR we Włodawie, Beata Golus – w/z Kierownika Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Jacek Sankowski – Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie, Józef Dąbrowski – Przewodniczący Rady Rodziców.
Ślubowanie na sztandar szkoły złożyli uczniowie pięciu klas pierwszych Technikum kształcącego w zawodach: technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych. Dyrektor Szkoły Leszek Młynarczyk, gratulując pierwszoklasistom trafnego wyboru szkoły, wyraził nadzieję, że z pełną odpowiedzialnością będą wypełniali obowiązki wynikające ze ślubowania, a szkoła pozyskała mądrych i szlachetnych uczniów, którzy będą strzec jej honoru, staną się godnymi jej tradycji i imienia, wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności dla własnego dobra i dobra naszej Ojczyzny Rzeczpospolitej Polskiej. Słowa Walta Disney`a niech będą dla wszystkich życiowym przesłaniem: Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać.
Wiele uwagi poświęcono Patronce Szkoły – Irenie Kosmowskiej – wybitnej działaczce ruchu ludowego, trzykrotnej posłance na Sejm w latach 1919-1930, wspaniałej Polce, szczególnie zasłużonej dla wsi i szkolnictwa rolniczego. Zawsze powtarzała Od ziemi idzie życie… Założyła szkołę dla dziewcząt wiejskich w Krasieninie pod Lublinem. Widziała przyszłość polskiej wsi, jej awans gospodarczy, polityczny i kulturalny. Była przy tym kobietą zawsze pogodną i ogromnego serca, co w znakomity sposób pokazała młodzież w kilku scenkach. To autorytet i wzór do naśladowania, którego można pozazdrościć– podkreślali goście. W hołdzie Patronce delegacja uczniów złożyła kwiaty pod popiersiem Ireny Kosmowskiej.
W sierpniu 2018 roku zakupiono na potrzeby szkoły cztery konie – hucuły – do nauki jazdy, jako pomoc dydaktyczna do przedmiotu produkcja zwierzęca. Przecięcia wstęgi i oficjalnego otwarcia otwarcia Stajni Granica dokonali pospołu Senator RP Józef Zając i Dyrektor Leszek Młynarczyk. Konie są w tej szkole bardzo potrzebne nie tylko jako element lekcji, ale spełniają również ważną rolę w procesie wychowawczym, bo uczą nas, ludzi, wrażliwości , przyjaźni i odpowiedzialności – zaznaczył dyrektor. Pozwalają też rozwijać pasje i zainteresowania naszych uczniów. To właśnie dla tych koni rozpoczęła w ubiegłym roku naukę Maja Topolska – Mistrzyni Województwa Lubelskiego w skokach przez przeszkody Kat. LL85 (wrzesień 2019 r.). Z kolei ksiądz Marek Śliwa, święcąc stajnię, przypomniał, jak silne więzi łączą człowieka z przyrodą, z „braćmi mniejszymi” (tak nazywał zwierzęta św. Franciszek).
Zwieńczeniem uroczystości była paradna przejażdżka bryczką.

Ewa Krzywania

Categories: