Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa szkolenie z aplikacji Portal IRZplus

W dniu 19 września 2019 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie, w ramach współpracy naszej szkoły i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele tej instytucji Pani Edyta Sławko – Kierownik Oddziału we Włodawie oraz Pan Andrzej Onyszczuk.  Pracownicy ARiMR przybliżyli nowe rozwiązania informatyczne przeznaczone dla wsi. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, realizując przepisy ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, umożliwiła posiadaczom zwierząt gospodarskich oznakowanych składanie w formie elektronicznej zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych do Systemu IRZ. W tym celu udostępniono aplikację Portal IRZplus, która pozwala posiadaczom na przesyłanie zgłoszeń bezpośrednio do systemu informatycznego,  w którym prowadzony jest rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych. Rozwiązania informatyczne w rolnictwie już na stałe wchodzą do polskich gospodarstw rolnych i są coraz chętniej wykorzystywane przez rolników. Dzięki zastosowaniu aplikacji Portal IRZplus możliwe jest dokładniejsze i szybsze kontrolowanie ewidencji stada w gospodarstwie bez tracenia czasu na wyjazdy do oddziału instytucji.

Wizyta ta to ciąg dalszy cyklicznych spotkań mających na celu uwzględnienie potrzeb rolników oraz  przybliżenie zakresu pracy instytucji ściśle współpracującej z rolnictwem.

Krzysztof Horszczaruk

Categories: