W dniu 17 marca 2017 roku odbyły się uroczyste obchody Dnia Patrona  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie. Szkoła ta nosi imię Józefa Piłsudskiego i to jemu poświęcono uroczystość, którą  swoja obecnością zaszczycił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Rafał Romanowski oraz zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej -  Robert Jakubik. Naszą szkołę reprezentował dyrektor Leszek Młynarczyk wraz z pocztem sztandarowym. Opiekę nad równym krokiem pocztu sztandarowego sprawował Krzysztof Kowalik.

            15 marca 2017r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów we Włodawie, działającym przy Starostwie Powiatowym we Włodawie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych.

            Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat praw konsumenta. Uczniowie uzyskali informacje o prawnych uwarunkowaniach sprzedaży konsumenckiej oraz głównych zadaniach instytucji stojących na straży przestrzegania praw konsumentów. Rzecznik, Pani Małgorzata Dejneka, wyjaśniła procedurę składania reklamacji oraz wskazała różnice między gwarancją a rękojmią. Omówiła też problemy wynikające z zawierania umów na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.

            W dniu 14 marca 2017r., w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w ramach projektu edukacyjnego „Lekcja z ZUS”,  odbył się wojewódzki etap olimpiady wiedzy „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Naszą szkołę reprezentowali tworzący zespół finaliści I etapu:  Iwona Karpińska z klasy III Technikum, kształcącego w zawodzie Technik Agrobiznesu oraz Krystian Aleksandrowicz i Piotr Rudkowski z klasy IV Technikum, kształcącego w zawodzie Technik Mechanizacji Rolnictwa.

Dnia 08 marca 2017 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyły się eliminacje  wojewódzkie Olimpiady Młodych Producentów Rolnych zorganizowane przez Związek Młodzieży Wiejskiej. Ogółem w finale wojewódzkim uczestniczyło w tym roku około 45 osób. Naszą szkołę reprezentowało siedmioro uczniów:

Dzięki uprzejmości P. Dyrektora Leszka Młynarczyka udało się zorganizować wyjazd na dni otwarte Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W tegorocznym wyjeździe udział wzięli uczniowie klasy IV BT razem z wychowawcą Adamem Orenczukiem.

Tłumy uczniów szkół ponadgimnazjalnych przewinęły się w czwartek przez obiekty Uniwersytetu Przyrodniczego. Uczelnia jako pierwsza z lubelskich publicznych szkół wyższych zorganizowała swój dzień otwarty.