14 lutego 2017 r. uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w dwugodzinnych zajęciach organizowanych  w ramach projektu „GreenGo! Zielona infrastruktura na terenach wiejskich ostoją różnorodności biologicznej”, realizowanego dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zajęcia te prowadzone przez panią Emilię Jurkiewicz z Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID w Warszawie są pierwszą częścią projektu, która ma za zadanie przygotowanie młodzieży do samodzielnej pracy na rzecz swojego środowiska dla zachowania istniejącej bioróżnorodności .

W dniach  3- 5 lutego 2017 r. w Tarnogrodzie odbywał się 42 Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych zorganizowany pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. W organizację wydarzenia włączyło się również Towarzystwo Kultury Teatralnej z siedzibą w Warszawie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Towarzystwo Kultury Teatralnej Ziemi Lubelskiej, Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż, Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne i Tarnogrodzki Ośrodek Kultury.

            Zespół „Korale” reprezentujący powiat włodawski wystąpił w drugim dniu Sejmiku, tj. 4 lutego z widowiskiem obrzędowym „Kolędnicy z Wyryk”. Naszym zamiarem było odtworzenie tradycyjnego i popularnego niegdyś bożonarodzeniowego zwyczaju kolędowania, wraz z jego wielokulturowością i bogactwem charakterystycznym dla ziemi nadbużańskiej.

            W tegorocznej edycji wzięło udział trzynaście zespołów z czterech województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. Spektakle oglądała i oceniała Komisja Artystyczna pod przewodnictwem teatrologa prof. Lecha Śliwoniuka. W jej skład wchodzili: dr hab. Katarzyna Smyk – folklorysta, dr hab. Bożena Suchocka – reżyser oraz dr hab. Edward Wojtaszek – reżyser. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotografii z poprzedniej edycji sejmiku oraz zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną.    

W dniu 31 stycznia 2017r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie, w ramach współpracy z Zespołem Doradztwa Rolniczego we Włodawie  odbyło się  szkolenie rolników. Szkolenie poprowadzili pracownicy ZDR pan Norbert Hoefler i pani Teresa Rudko z wykorzystaniem bazy szkoły. Tematem szkolenia były zasady stosowania i przechowywania  środków ochrony roślin oraz zasady wykonywania oprysków tymi środkami.

            Do zaśnieżonego Dworku Pan Tadeusz w Żółtańcach koło Chełma 4 stycznia 2017 r. dotarli kolędnicy z Gwiazdą z ZSCKR w Korolówce – Osadzie, by radośnie zakolędować i złożyć noworoczne życzenia  zarówno chłopskim jak i dworskim w widowisku „Święty Wieczór z Rymacz”. Wspólne kolędowanie z zespołem  z Czułczyc i kapelą z Siedliszcza  stało się okazją do posłuchania opowieści o kulturze i tradycjach rodzin Kresowych.

 Całe życie dla wsi

 Najważniejsze święto szkolne - Dzień  Patronki Szkoły - obchodzono w ZSCKR w Korolówce - Osadzie 21 grudnia w rocznicę urodzin  Ireny Kosmowskiej:

„Urodziła się w grudniu przed samymi świętami

niczym gwiazdka z nieba dla rodziców kochanych”

            Boże Narodzenie w ZSCKR w Korolówce – Osadzie było długo wyczekiwane, a szkolna wigilia szczególnie starannie przygotowywana przez uczniów i  pracowników szkoły. Wiara w piękniejszy świat i w nas, choć trochę na ten czas lepszych, wyzwoliły niezwykłą energię i  radość. To magiczne źródło życia, z którego się czerpie przez cały następny rok. Stąd płynęły gorące i szczere życzenia pokoju, miłości, szczęścia, zdrowia, dostatku…