W dniu 20 maja w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie odbyło się szkolenie przeprowadzone przez Panią Marię Krukowską (Doradcę rolniczego i Doradcę Rolnośrodowiskowego) pracownika Zespołu Doradztwa Rolniczego we Włodawie.

W dniu 12 maja 2015r. w ZSCKR w Korolówce-Osadzie przeprowadzone zostały szkolne eliminacje do konkursu wiedzy o uzależnieniach odbywającego się pod hasłem „Dziękuję. Nie biorę!” w ramach realizacji programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość”.