Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach to Biblioteka …Z Plusem. Z plusem, bo otwiera się na współpracę i potrzeby środowiska lokalnego. Młodzież z ZSCKR w Korolówce - Osadzie skorzystała z ciekawej oferty kulturalno-oświatowej biblioteki.

       22 kwietnia 2016 roku w Kijanach odbył się etap regionalny XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Uczeń ZSCKR w Korolówce-Osadzie - Kamil Samojluk zdobył II miejsce w bloku mechanizacja rolnictwa i zakwalifikował się na etap centralny, który odbędzie się w dniach 3-4 czerwca w Trzciance k/Poznania.

       W dniu 19 kwietnia 2016 r. nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej „Żonkil”, propagującej wiedzę na temat Powstania w Getcie Warszawskim. Organizatorem akcji jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Projekt odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i wojewódzkich kuratorów oświaty.

       W dniu 22 kwietnia 2016 r. uczniowie naszej szkoły po raz kolejny uczestniczyli w konkursie czytelniczym dla młodzieży zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną we współpracy z Biblioteką ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie. Tym razem młodzież zmierzyła się z twórczością królowej polskiego kryminału – Joanny Chmielewskiej. W etapie szkolnym brało udział 150 młodych czytelników z 10 placówek. Do etapu powiatowego zakwalifikowało się 35. Naszą szkołę reprezentowały: Iwona Karpińska i Aleksandra Skibińska z klasy II TA oraz Julita Woźniak z klasy III TŻiUG. Najlepszy wynik uzyskała Iwona Karpińska – 43 punkty z 50 możliwych do zdobycia.

       21 kwietnia 2016 r. wywołany przez uczniów klas drugich duch Ireny Kosmowskiej, Patronki ZSCKR w Korolówce–Osadzie, powitał licznie przybyłych gimnazjalistów. Dyrektor Szkoły p. Leszek Młynarczyk zapewnił gości, że to dobry duch, który chętnie przygarnie uczniów klas trzecich kończących gimnazja, oferując wiele nowych zawodów, m.in. technik agrobiznesu (klasa mundurowa pod patronatem Straży Pożarnej), technik hodowca koni, technik rolnik, technik turystyki wiejskiej, technik architektury krajobrazu oraz mechanik – operator pojazdów rolniczych maszyn rolniczych w 3 – letniej szkole zawodowej.