29 września 2015 r. biskup pomocniczy diecezji siedleckiej ks. Piotr Sawczuk wizytował parafię Żuków. Na zaproszenie Dyrektora Szkoły spotkał się z uczniami ZSCKR w Korolówce-Osadzie, a następnie z nauczycielami przy wspólnym obiedzie.

     Wycieczką w góry dyrektor szkoły p. Leszek Młynarczyk wynagrodził uczniów za pracę na rzecz szkoły i osiągnięcia w nauce. Wzięli w niej udział m.in. członkowie Szkolnego Koła Teatralnego „Korale” za wystawienie widowiska „Jarmark nadbużański” podczas Jubileuszu 40 – lecia Szkoły oraz drużyny pocztu sztandarowego, łącznie 29 uczniów i 4 opiekunów: p. Emilia Litaszewska (organizator i kierownik wycieczki), Katarzyna Bajdek–Tetiurka, Diana Łubkowska, Ewa Krzywania.

     21 września 2015 r. o godzinie 1600 w sali konferencyjnej odbyły się wybory do Samorządu Internatu. Każdy mieszkaniec miał możliwość oddania głosu na swojego kandydata zaznaczając to na karcie do głosowania.