Festiwal Trzech Kultur na stałe wpisał się w kalendarz imprez kulturalnych regionu i kraju, zyskując międzynarodową rangę. Ma też niezmiennie od wielu lat swoje miejsce w planie dydaktyczno – wychowawczym szkoły. Młodzież i nauczyciele corocznie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych zainicjowanych przez Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie, które jest pomysłodawcą i organizatorem Festiwalu.

Na początku września szkolne korytarze w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie rozbrzmiewały obcojęzycznym gwarem. W dniach 5-9 września 2016 r. gościli u nas studenci wolontariusze Ksenia Zorina i Rohit Garg. Ich pobyt był możliwy ze względu na współpracę naszej placówki z międzynarodową organizacją studencką AIESEC.

Młodzież naszej szkoły wzięła udział w wyjeździe zorganizowanym na 18 Targi AGROSHOW. Jest to największa tego typu impreza w Polsce i stały cel naszych szkolnych wycieczek.

W dniu 22 września 2016 r. odbył się etap szkolny IV Regionalnej Olimpiady o Zdrowiu Psychicznym. Do etapu powiatowego, który odbędzie się 10 października 2016 r. zakwalifikowali się: Wojciech Dydziuk - klasa IV BT, Natalia Biernacka - klasa I PTB, Szwalikowska Karolina - klasa I PTB.

Gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnym szczeblu olimpiady.

Anna Kuźmiuk

„Przybyliście tutaj, by w myśl dewizy olimpijskiej z 1913 roku: Citius-Altius-Fortius, czyli szybciej, wyżej, silniej pokazać swe umiejętności nie tylko sportowe, ale także współdziałania, współodpowiedzialności, a przede wszystkim dobrej zabawy”.

Tymi słowami zostali powitani mieszkańcy internatu na sportowym wieczorku integracyjnym,  który odbył się 13.09.2016 r. Wszyscy wychowankowie zgromadzili się na boisku szkolnym, aby wziąć udział w konkurencjach sprawnościowych.